Files aan Sint-Annabrug misschien opgelost

Het stadsbestuur van Aalst heeft misschien een oplossing voor de files aan de Sint-Annabrug. Er komen extra verkeerslichten.

Een onderzoek wees uit dat bijkomende verkeerslichten ter hoogte van de voetgangersoversteek op linkeroever aan de Sint-Annabrug een positieve invloed zal hebben op de verkeersafwikkeling van het kruispunt.

De werken aan de brug zijn wel ingrijpend, want de sturing van de verkeerslichten moet draadloos gebeuren gezien de Dender. Deze extra verkeerslichten moeten gekoppeld worden met het bestaande kruispunt.

De aanpassingswerken zijn geschat op 30.000 euro. In ieder geval zullen voetgangers op linkeroever nu niet zomaar kunnen oversteken en hierdoor het verkeer remmen.

Ook het afslaand verkeer van kapel De Werf richting Vaartstraat blijft een probleem. Niemand merkt op dat linksaf slaan naar het Atheneum in feite verboden is.

Er zijn nog geen pv’s opgesteld.