Maatregelen voor veiliger verkeer aan werken Heldenplein: “Rijstrook op brug voortaan beschikbaar voor fietsers”

De stad Vilvoorde en De Werkvennootschap nemen bijkomende maatregelen om de fietsveiligheid in het centrum te verbeteren. Door de heraanleg van het Heldenplein geldt voor fietsers een aangepaste verkeerssituatie maar die is niet overal duidelijk en logisch.

Omdat de beschikbare ruimte voor verkeer rondom de werken aan het Heldenplein beperkt is, werden de tijdelijke rijstroken als fietsstraat ingesteld. Deze inrichting blijkt echter niet voldoende ‘leesbaar’ en veilig voor fietsers. De voorbije weken waren er dan ook heel wat klachten te horen. Gelukkig bleven ernstige ongevallen uit. De Werkvennootschap, die de werken coördineert, gaat nu in samenwerking met het stadsbestuur extra maatregelen treffen om de situatie voor de actieve weggebruiker te verbeteren.

“Vanaf woensdag fiets je op een dubbelrichtingsfietspad tussen de Nowélei en het Hoppinpunt Kassei”, zegt schepen van Mobiliteit Barbara de Bakker (Groen). “Waar nodig krijgen fietsers en voetgangers extra ruimte. Zo schuift de vervanghalte van De Lijn aan het begin van de brug op naar de Stationlei. Op de brug maken we de meest noordelijke rijstrook beschikbaar voor fietsers. Daarvoor stellen we aan beide brugzijden een chicane in om het verkeer op te schuiven. Deze S-bochten werken trouwens vertragend voor het verkeer.”

“Ons project schakelt tegelijk een versnelling hoger, want vanaf woensdag werken we ook aan de overzijde van de brug”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Vanaf rotonde Kassei vernieuwen we de zuidelijke weghelft van de Rubensstraat, inclusief de op- en afrit met de Brusselsesteenweg. Daardoor kunnen voetgangers en fietsers die zijde van de brug niet meer gebruiken. Via een tijdelijke oversteekplaats ga je naar de noordzijde en wandel of fiets je in dubbelrichting de brug over en weer. Op het Heldenplein blijft het mogelijk om over de weg te fietsen, want de fietsstraat blijft behouden. Zo kies je als fietser de voor jouw comfortabelste route.”

Midden deze week starten nog werken in het begin van de Schaarbeeklei. De aansluiting wordt geïntegreerd in het nieuwe kruispunt met het Heldenplein. De aanpassing gebeurt helft per helft waardoor verkeer van en naar de Schaarbeeklei mogelijk blijft. Tot half november wordt gewerkt aan de kant van de Stationlei. Daarna, tot de kerstvakantie, wordt de andere weghelft vernieuwd. Via een doorsteek door de middenberm tegenover de Herlaerstraat wordt verkeer naar de juiste weghelft van de Schaarbeeklei geleid.

De aannemer is nu aan de slag om de aansluiting van de Koepoortstraat op de Stationlei af te werken. Want als de eerste helft van de Schaarbeeklei op de schop gaat, moeten fietsers richting centrum via de Koepoortstraat omrijden. Het fietspad richting Broek en Brussel blijft wel nog beschikbaar.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise