Beschermde kerk Houtem twee maand in de steigers: dak moet hersteld worden

Het dak van het koor van de beschermde kerk Sint-Antonius Abt in Houtem bevindt zich in slechte staat. Er werden herstellingswerken gestart die een tweetal maanden zullen duren.

De kerk in Houtem is een beschermd monument uit 1775. Jaarlijks staat ze in het middelpunt van de belangstelling tijdens de folkloristische viering van patroonheilige Sint-Antonius. Nu staat ze sinds kort echter in de steigers.

Het dak van het koor bevindt zich in slechte staat en daarom wordt de volledige dakbedekking vernieuwd en waar nodig ook het daktimmerwerk hersteld. Verder worden nieuwe hanggoten en regenwaterafvoeren voorzien in koper en tegelijk worden ook de galmborden in de toren vervangen.

In 2017 stelde de stad een beheersplan op voor de kerk. Een beheersplan heeft een looptijd van 24 jaar en is een langetermijnvisie waarin aangegeven wordt welke werkzaamheden waar en wanneer nodig zijn om de erfgoedwaarden van beschermd onroerend erfgoed te behouden. Dankzij het goedgekeurd beheersplan kunnen erfgoedpremies bekomen worden voor de werken die er in opgenomen zijn.

De voorbije jaren werd al de centrale verwarmingsinstallatie vernieuwd en de proefrestauratie van de stenen vloeren uitgevoerd (2018), het dak van de sacristie hersteld en de inkompoort gerestaureerd (2019). Daarbij werd dus vastgesteld dat het dak van het koor in slechte staat is. In afwachting werd een tijdelijke bescherming aangebracht.

“De kerk in Houtem is een echt monument met nood aan structurele renovatie”, zegt cultuurschepen Moad El Boudaati (Vooruit). “We zijn ontzettend blij dat we de nodige middelen kunnen vrijmaken om dit monument verder te beschermen zodat komende generaties hier ook nog van kunnen genieten.”

De uitvoering van de werken zal, afhankelijk van de weersomstandigheden, ongeveer 2 maanden duren. De kostprijs bedraagt 84.706,66 euro inclusief BTW. Het Agentschap Onroerend Erfgoed kende een erfgoedpremie toe van 43.308,30 euro.

Foto: Stad Vilvoorde

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise