PFAS-problematiek: groot deel wijk Faubourg tot voorzichtigheid aangemaand

Het stadsbestuur werd geïnformeerd door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) dat er zich ook in Vilvoorde een PFAS-probleem voordoet. De buurt rond de voormalige braakliggende AKZO-site aan de Leuvensesteenweg werd door OVAM onderzocht.

Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden in het grondwater vastgesteld. Daardoor is er voor de omwonenden in een straal van 500m rond de voormalige AKZO-site een risico op herhaaldelijke blootstelling aan PFAS.

De vastgestelde PFAS-problemen bevinden zich in het grondwater van de voormalige -braakliggende- AKZO-site aan de Leuvensesteenweg. Inmiddels worden de omwonenden en bedrijven in een straal van 500m rond de vastgestelde vervuiling door middel van een bewonersbrief geïnformeerd over de situatie en gevraagd de voorzichtigheidsmaatregelen te respecteren.

De voormalige AKZO-site bevindt zich inmiddels in de dichtbebouwde kern van de wijk Faubourg. Ongeveer 1350 gezinnen en 87 zelfstandigen en bedrijven bevinden zich in deze ‘voorzichtigheidszone’. Er bevindt zich eveneens een basisschool, een sport- en jeugdcomplex en een petanque-club.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) vraagt de omwonenden voorzichtig te zijn. Daarom is het aangewezen om de voorzichtigheidsrichtlijnen – de zogenaamde no regret-maatregelen – op te volgen. In essentie komt het erop neer dat de bewoners uit de omgeving van de vastgestelde vervuiling best geen grondwater of putwater meer gebruiken.

Het stadsbestuur predikt kalmte. “Er is geen enkele reden tot paniek. De voorzichtigheidsmaatregelen hebben vooral het doel om in afwachting van meer duidelijkheid de mensen aan te zetten om niet langer grond- of putwater te gebruiken”, aldus burgemeester Hans Bonte.

Stad Vilvoorde staat in nauw contact met OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. OVAM heeft alvast verdere grondwateronderzoeken gepland. Het stadsbestuur zal de bewoners en de bedrijven systematisch op de hoogte houden van de evolutie in dit dossier.

“Het stadsbestuur is gelijktijdig zeer sterk vragende partij dat deze onduidelijke situatie zo kort mogelijk moet duren”, vervolgt Bonte. “We dringen daarom aan dat OVAM absolute prioriteit geeft aan het beloofde verdere onderzoek. Gelijktijdig is het broodnodig dat de vastgestelde vervuiling binnen de kortst mogelijke termijn volledig wordt weggenomen. Inmiddels ligt de site al meer dan 10 jaar braak en te verkommeren in het hart van een dichtbebouwde woonwijk. De stad zal er alles aan doen om de verantwoordelijke voor de vervuiling evenals OVAM aan te zetten tot een volledige sanering van dit deel van de wijk.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise