Nieuwbouwproject AZ Jan Portaels geselecteerd door Vlaamse regering

Het AZ Jan Portaels is een stap dichter bij de bouw van het ziekenhuis van de toekomst op de zogenaamde CAT-site. Vanwege Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) kwam zopas de bevestiging dat het ziekenhuis met haar nieuwbouwproject geselecteerd werd voor een investering van 900 miljoen extra in ‘precaire’ Vlaamse ziekenhuisinfrastructuur.

Het AZ Jan Portals heeft al langer plannen voor een nieuwbouw. Daarmee wordt ingezet op de verdere uitbouw van het enige regionaal ziekenhuis in de noordoostelijke deel van Halle-Vilvoorde. Deze regio zal de komende decennia geconfronteerd worden met een fors stijgende zorgvraag (van 15 tot 50% voor respectievelijk de ‘verblijvende’ en de daghospitalisaties in 2030).

“Dit is een belangrijke stap voor de inwoners van de Vlaamse rand”, zegt Vlaams minister Beke. “Doordat het AZ Jan Portaels is geselecteerd, krijgen ze nu de kans hun dossier verder te vervolledigen met oog op een definitieve goedkeuring. Deze enorme investering in onze ziekenhuizen kadert in een ruimer plan. Het is immers zo dat in Vlaanderen de zorgvraag drastisch is veranderd, wat het gevolg is van de vergrijzing, een toename in personen met chronische aandoeningen en mensen met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. De Vlaamse Regering wil de ziekenhuizen hierin ondersteunen en voorbereiden op de toekomst. Zo kunnen we het zorglandschap in Vlaanderen op een goede manier en dichtbij de mensen verder uitbouwen.”

Het project zet in op de zorginfrastructuur van morgen. “Samen met het bestuur wil ik minister Beke bedanken voor deze belangrijke investering in onze stad en de mogelijkheid warme zorg dichtbij onze inwoners te voorzien”, zegt algemeen directeur Thierry Freyne van het AZ Jan Portaels. “Door deze beslissing kunnen we van start gaan met het inspelen op de zorginfrastructuur van morgen.”

“Het wordt een kleiner, duurzaam, kostenefficiënt én wendbaarder gezondheidshuis”, licht woordvoerster Helena Polfliet van het AZ Jan Portaels de plannen toe. “Naast het huidige zorgaanbod vindt een verregaande focus plaats in samenwerking met de eerste- en de derdelijnszorg, op preventieve zorg en op de versnelde uitbouw van daghospitalisaties. We willen hiermee klaar zijn voor een mogelijke volgende pandemie. Voor niet strikt ziekenhuis gerelateerde investeringen zal er tevens samengewerkt worden met externe partners. Uiteraard zal de overgang naar een nieuw ziekenhuis gefaseerd verlopen.”

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) verwelkomt de beslissing van de Vlaamse regering van harte. “Vooral gezien de sterk stijgende bevolkingscijfers en dus bijhorende zorgnood in onze stad. Het project draagt ook in belangrijke mate mee tot de ontwikkeling van de CAT-site (de oude Renaultterreinen, red.) in Vilvoorde, waarvoor een Brownfieldconvenant werd afgesloten. Zowel de Vlaamse regering, de provincie Vlaams-Brabant al de stad Vilvoorde investeren hierin. Het zal leiden tot de ontwikkeling van een nieuw stadsdeel met een gemengde werk- en woonfunctie.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise