Belasting op leegstand wordt fors verhoogd in kernwinkelgebied

Het is Vilvoorde menens in haar strijd tegen leegstaande handelspanden. Eigenaars zullen voortaan al na een jaar in plaats van twee jaar belast worden. Daarnaast worden de boetes ook fors verhoogd tot een bedrag dat zelfs meteen kan oplopen tot 8.250 euro waar dat basisbedrag vandaag ‘maar’ 1.375 euro is. Het tarief wordt bovendien ook elk jaar nog eens met hetzelfde bedrag verhoogd.

Het kernwinkelgebied van stad Vilvoorde kampt al jaren met een leegstandsproblematiek. Dit ondanks verschillende inspanningen van het stadsbestuur om dit fenomeen tegen te gaan.

De voorbije jaren werden onder andere de centrale winkelas en de Grote Markt opnieuw aangelegd en deels autovrij gemaakt, een leegstandsbeheerder erkend die actief inzet op het invullen van leegstaande handelspanden, een startersloket ingericht, premies voor renovatie van panden uitgekeerd, een Vilvoordse cadeaubon geïntroduceerd en diverse kernversterkingsprojecten opgestart. Een hele reeks tijdelijke én permanente winkelconcepten vond sindsdien haar weg naar het Vilvoordse handelscentrum. Toch blijven er relatief veel handelspanden leeg staan.

De stad heeft al jaren een reglement ter bestrijding van leegstand waarbij een belasting opgelegd wordt aan eigenaars van leegstaande woningen of gebouwen. Een belasting is verschuldigd wanneer een woning of gebouw twaalf opeenvolgende maanden voorkomt op de leegstandsinventaris van de stad. Vooraleer een gebouw of woning geïnventariseerd wordt, moet het echter al twaalf maanden leegstaan. Dit betekent dat een eigenaar pas de belasting verschuldigd is twee jaar na aanvang van de leegstand. Het basisbedrag van de belasting is 1 375 euro en wordt elk bijkomend jaar met hetzelfde bedrag verhoogd, met een maximum van 5 500 euro.

Om eigenaars van handelspanden aan te zetten hun panden zo snel mogelijk te activeren, heeft het stadsbestuur beslist dit belastingreglement aan te passen. Concreet zullen leegstaande gebouwen in het kernwinkelgebied (Leuvensestraat, Nowélei, Guldenschaapstraat, Varkensmarkt, Grote Markt en zijstraten) meteen bij de inventarisatie belastingplichtig zijn, en niet pas na twaalf maanden inventarisatie. Bijkomend wordt voor leegstaande gebouwen in dit gebied een fors hogere belasting opgelegd, verdeeld in drie categorieën. Panden kleiner dan 150 m² zijn een basistarief van 2 750 euro verschuldigd, voor panden tussen 150 en 300 m² is dat 5 500 euro en voor panden groter dan 300 m² bedraagt het tarief 8 250 euro. Het tarief wordt elk jaar met hetzelfde bedrag verhoogd met een maximum van respectievelijk 13 750 euro, 27 500 euro en 41 250 euro.

“We zetten al enkele jaren actief in op het bestrijden van de leegstand via positieve initiatieven zoals de aanstelling van Broeilab als leegstandsbeheerder”, zegt schepen van Economie Didier Cortois (Open VLD). “Het succes van dit verhaal mag niet gehypothekeerd worden door “structurele” leegstand die de stad een trieste aanblik geven. Met dit nieuwe reglement wijzen we nu ook de grotere eigenaars op hun verantwoordelijkheid in dit verhaal. Ze kunnen zich op een constructieve manier inschrijven in onze bestaande alternatieven, maar een pand zomaar laten leegstaan en verloederen willen we vanaf nu echt heel streng aanpakken.”

“Door de sterke verhoging van de belastingtarieven willen we niet meer belastingen innen, maar net minder”, benadrukt schepen van Financiën Jo De Ro (Open VLD). “Het is ons doel door de verhoging, eigenaars sneller aan te zetten om nieuwe huurders te zoeken, alternatieven te onderzoeken of panden te verkopen aan andere eigenaars die er wel mee actief aan de slag willen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise