Vrachtverkeer blijft zich door smalle straten wurmen: “Wachten op ANPR-camera’s voor definitieve oplossing”

De bewoners van de smalle Werkhuizen- en Kortestraat zijn stilaan wanhopig. Nog steeds krijgen ze zwaar vrachtverkeer te verduren dat zich bovendien geregeld vastrijdt of ongevallen veroorzaakt. De stad wil niet ingaan op de vraag van de bewoners om de rijrichting van de Marius Duchéstraat te veranderen. Nog deze legislatuur zouden er wel ANPR-camera’s komen.

Begin februari overhandigden bewoners van de Werkhuizen- en Kortestraat samen met N-VA gemeenteraadslid John Roobaert een petitie met meer dan 400 handtekeningen aan schepen voor Mobiliteit Barbara De Bakker (Groen). De vraag van de bewoners is duidelijk: verander de rijrichting van de laatste 200 meter van de Marius Duchéstraat, zodat zwaar vrachtverkeer niet meer door de smalle Werkhuizen- en Kortestraat rijdt. Deze straat is breder, minder bewoond en heeft bovendien slechts één stompe bocht in plaats van de drie scherpe in de Werkhuizen- en Kortestraat. Voor alle duidelijkheid: ook daar geldt een tonnagebeperking dus sowieso hebben de camions er niets te zoeken.

Bewoner Jean Devondel is intussen stilaan wanhopig. “Schepen de Bakker beloofde ons bij de afgifte van de petitie dat ze de rijrichting zou veranderen. Nu blijkt dat het stadsbestuur niets gaat doen. Ondertussen raken onze auto’s beschadigd en worden wij elke ochtend vroeg gewekt door verkeerslawaai.”

“De argumentatie van het stadsbestuur strookt niet”, zegt gemeenteraadslid John Roobaert (N-VA). “Ze bevestigen dat de situatie in de Werkhuizen- en Kortestraat inderdaad problematisch en onhoudbaar is, maar willen in de Marius Duchéstraat geen doorgaand verkeer toelaten, omdat deze… verkeersvriendelijker is. Ondertussen wordt er ook niets gedaan om het verbod op zwaar vrachtverkeer in onze woonkernen te handhaven.”

“Deze situatie moet nu worden aangepakt”, zegt bewoonster Marie-Christine Dekoninck. “Op 11 november werd er nog een fietser aangereden in de Kortestraat. Gelukkig werd enkel zijn fiets vernield en kwam hij er zelf van af zonder ernstige verwondingen. Hopelijk onderneemt het stadsbestuur actie vooraleer er ergere zaken gebeuren.”

Schepen de Bakker verdedigt de beslissing om niet in te gaan op de vraag van de bewoners. “Vooral omwille van de verkeersveiligheid voor de fietsers. Heel veel scholieren rijden langs de Zenne en vervolgens via de Duchéstraat naar Het College. De rijrichting daar omkeren maakt het de vrachtwagens bovendien ook veel makkelijker om die route te nemen terwijl het sowieso niet mag. Bovendien is er ook maar een flauwe bocht waardoor ze ook nog een hogere snelheid zouden halen.”

Volgens de Bakker moeten de vrachtwagens gewoon rondrijden via de Woluwelaan in plaats van de kortste weg te zoeken naar de ring in Koningslo via alle mogelijke kleine baantjes. “Ook de Viapass, speelt een rol. Chauffeurs proberen wegen te vermijden waar ze een kilometerheffing moeten betalen.”

Voor dé oplossing is het volgens de Bakker wachten op de uitrol van ANPR-camera’s om overtreders te kunnen beboeten. “We zijn bezig met de opstart van het project en voor het einde van de legislatuur (eind 2024, red.) moeten die er zijn. Deze wijk zal zeker bij de eerste zijn waar de camera’s komen.”

De Bakker houdt wel nog een slag om de arm. “De plannen om het fietspad door te trekken over de terreinen van Forges de Clabecq zijn eindelijk goedgekeurd. We verwachten dat we in april met de werken kunnen starten en dat in het najaar zullen voltooid zijn. Op dat moment moeten fietsers niet meer door de Duchéstraat en dat verandert dus de situatie. Als de problemen dan nog even groot zijn ben ik bereid om dit eventueel te herbekijken en de rijrichting toch te veranderen als tijdelijke oplossing in afwachting van de komst van ANPR-camera’s.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise