Onrust over verkoop perceel op Horteco-site ‘maar groene long blijft zeker behouden’

Groen Vilvoorde maakt zich zorgen omdat een deel van het groene domein van de Vilvoordse tuinbouwschool te koop staat. Het gaat om een weidegrond van 3 hectaren tussen de Houtemsesteenweg en de de Bavaylei in de wijk Faubourg.

De vraagprijs op het internet laat volgens Groen uitschijnen dat de verkoop zich richt op projectontwikkelaars en, op termijn, op een bouwproject van meer dan 150 woningen. “Net nu de aanhoudende droogte tijdens de zomer ons confronteerde met de absolute noodzaak om de groene, open ruimte in onze stad maximaal te behouden en te koesteren, zijn we verbaasd dat het GO!, de koepel van het onderwijs van de Vlaamse overheid en tevens de huidige eigenaar, de keuze maakt om dit groengebied te koop aan te bieden”, klinkt het.

Het merendeel van het terrein is sinds de stichting van de tuinbouwschool in 1849 altijd in gebruik geweest als weide- en tuinbouwgrond. Ook nu herbergt het terrein nog de koeien, schapen, kleinvee en de oude paardenstallingen van de tuinbouwschool. Enkel het te koop aangeboden stuk grond is voor 80% ingekleurd als bouwgrond.

“Als buurtbewoner ben ik uiteraard erg bezorgd”, zegt Groen-voorzitter en gemeenteraadslid Jacques Mevis. “Het Horteco-domein is de groene long van onze wijk. Het zou opnieuw een stuk groene ruimte zijn die we opofferen aan meer beton en verharding. Terwijl onze steden steeds meer opwarmen en het grondwater schaars wordt door teveel verharding.”.

Mevis stelt een alternatief voor. “Het GO! als onderwijskoepel zou misschien kunnen kiezen voor een heel andere invulling. Waarom geen kleine stadsboerderij, bijvoorbeeld, waar niet alleen de leerlingen van alle scholen op de Horteco-campus, maar ook de kinderen uit de wijk en van andere Vilvoordse scholen zouden kunnen kennismaken met de natuur.”

Volgens GO! gaat het maar om 3 van de 52 hectare. De groene long blijft zeker behouden en de opbrengst van de verkoop zal integraal geïnvesteerd worden in het Vilvoordse onderwijs.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise