Stadsrandparking voor ringtrambus doet volkstuintjes verdwijnen

De ringtrambus drukt meer en meer zijn stempel: aan de Rubensstraat (N211) komt in het najaar een grote halte en bijhorend Mobipunt met 100 parkeerplaatsen, 47 overdekte fietsenstallingen en 10 fietskluizen. Daartoe wordt momenteel een perceel dat eigendom is van de Inter-Vilvoordse onteigend door de stad. Ook het merendeel van de volkstuintjes die er liggen verdwijnen, tot spijt van de hobbytuinders.

De ringtrambus rijdt vanaf eind deze maand door de regio. Intussen maakt de Werkvennootschap ook verder werk van een aangepaste infrastructuur. Aan de Rubensstraat komt een grote halte met daarachter een parking met plek voor 100 wagens. “Het wordt een echte randparking om te vermijden dat iedereen door het centrum moet rijden. Mensen uit de ruime regio die naar de luchthaven moeten kunnen daar hun wagen achterlaten”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a).

Er wordt met dit Mobipunt ook stevig op de fiets ingezet. Zo zijn er ook 47 overdekte fietsenstallingen en 10 fietskluizen voorzien. “De halte is dan ook ideaal gelegen gezien de aansluiting op diverse fietssnelwegen”, legt Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Voor wie met de wagen komt, is het een kruispunt van verbindingswegen naar zowel Grimbergen als Vilvoorde-centrum uiteraard maar ook richting Verbrande Brug en Humbeek noordwaarts en Brussel zuidwaarts.”

Voor het ontwerp verkozen AWV en Vilvoorde een opgesplitste in- en uitrit wat verkeersconflicten elimineert. “Er wordt maximaal rekening gehouden met natuurlijke waterinfiltratie door wadi’s te voorzien, er worden groenzones ingeplant en een buffer met de aangrenzende woningen. Het ontwerp zorgt voor een betere en groenere doorstroming van fiets- en voetgangers richting park Drie Fonteinen.”

Ook de verkeerscirculatie in de achterliggende wijk Kassei wordt aangepast. “Bedoeling is om vanaf de Rubensstraat op de parking te raken maar langs daar niet meer in de Vlierkensstraat en Teniersstraat. Ter hoogte van de school Kinderkoppen het doorgaand verkeer zal geblokkeerd worden. Maar de ouders van de schoolkinderen zullen wel van de parking gebruik kunnen maken.”

Op het perceel liggen een ook aantal volkstuintjes. Die zullen voor een groot deel verdwijnen, bevestigt Bonte. Hobbytuinder Pierre Magnone (65) valt uit de lucht als hij het nieuws verneemt. “We zijn met een zevental die hier een tuintje hebben. Ik bewerk zelf toch enkele jaren een paar tientallen vierkante meter. Ik woon in Vilvoorde centrum en daar heb ik wat tomaten en rozen staan in een klein tuintje maar hier teel ik selder, aardappelen en boontjes. Dat er hier iets op til is wisten we maar niet exact wat. De ene keer hoor je dat er appartementen komen, dan gaan ze de weg vanaf de brug recht doortrekken…. Het zou spijtig zijn als ik weg moet maar als ik geen andere keuze heb dan vertrekken we. Het zal hopelijk niet voor de herfst zijn zodat ik al mijn groenten nog kan oogsten…”

De Werkvennootschap verwacht effectief om dit najaar te kunnen starten met de werken. Die zouden ongeveer 60 werkdagen duren.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise