Urine krijgt nieuw leven in De Kruitfabriek

Benieuwd welke weg urine aflegt alvorens het als meststof gebruikt wordt? In De Kruitfabriek zijn een aantal opstellingen geïnstalleerd om het afvalwater ter plaatse te behandelen en er grondstoffen uit terug te winnen. Zowel het gezuiverde water als de gerecupereerde fosfor uit de urine worden op de site zelf opnieuw gebruikt. Als het proefproject na twee jaar een succes blijkt is het de bedoeling om het te gebruiken in grotere bouwprojecten.

“Afvalwater is hoe langer hoe meer een bron van grondstoffen en kan daardoor een belangrijke schakel zijn in een circulaire economie”, legt Jan Goossens, CEO van Aquafin, uit. De Kruitfabriek is een primeur voor Aquafin en een mooie kans om een aantal concepten voor lokale waterzuivering te testen in een reële omgeving.”

“In de Kruitfabriek wordt het water van lavabo’s en keuken gezuiverd met een nanofilter: dat is een meer doorgedreven zuivering dan onze klassieke zuiveringsinstallaties. Een nanofilter haalt ook bijvoorbeeld zouten, medicijnresten en kleurstoffen uit het water. Het gezuiverde water zal hier in het begin vooral gebruikt worden door de fietsenhersteldienst, die het als spoelwater gaat gebruiken. Maar er zijn zeker nog andere toepassingen mogelijk als poetswater, recreatie of voor het sproeien van de tuin.”

Een andere grondstof die wereldwijd onder druk staat, is fosfor. “Maar laat pure urine hier net een dankbare bron van zijn. De heren die de urinoirs van de Kruitfabriek gebruiken, zullen een persoonlijke bijdrage leveren tot de recuperatie van dit mineraal. Een struvietreactor haalt fosfor en deels ook stikstof uit de ingezamelde urine en zet het om naar struviet. Dat is dan weer de ideale meststof voor de plaatselijke kruidentuin. Twee mooie voorbeelden van kringloopeconomie op lokaal niveau.”

De Kruitfabriek maakt deel uit van de 4Fonteinen site, gelegen langs de Vilvoordse waterkant. “We willen bekijken hoe de geteste technologieën in de Kruitfabriek kunnen integreren in de verdere ontwikkeling van de 4Fonteinen site met maximale recuperatie van water en grondstoffen en minimaal gebruik van leidingwater.” , aldus Klaas Lombaert van Matexi.

Ook de stad Vilvoorde is erg blij met de primeur in hun stad. “De wateromgeving werd de afgelopen jaren grondig aangepakt. De Zenne is weer proper en maakt wonen en werken langs het water weer aantrekkelijk, zegt burgemeester Hans Bonte. Met dit project willen we samen met de andere partners een bron van inspiratie zijn voor de uitwerking van een duurzame en innovatieve watercyclus in stadsbuurten.”

Het spektakelstukje heeft ook een belangrijke educatieve waarde. “De opstellingen staan achter glazen wanden en er hangen verschillende infoschermen”, zegt Didier Cortois van De Kruitfabriek. “Zo kunnen de 40.000 bezoekers die De Kruitfabriek jaarlijks over de vloer krijgt, van dichtbij zien wat er allemaal mogelijk is met hun afvalwater.”

Minister van Natuur Koen Van den Heuvel gaf  het startschot van het bijzondere circulair project dat loopt tot eind 2020. Na afloop kunnen de geteste concepten geïntegreerd worden in de 4 Fonteinen site.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise