Knoop doorgehakt: ringtrambus gaat door Stationlei

 

De kogel is door de kerk: het tracĂ© van de ringtrambus zal via de Stationlei -die enkelrichting wordt- lopen. “Alle andere onderzochte alternatieven deden het stadscentrum dichtslibben”, zegt burgemeester Hans Bonte (sp.a). De werken starten in de tweede helft van volgend jaar.

De ringtrambus is een van de drie nieuwe lijnen van het Brabantnet en moet een alternatief bieden voor de structurele files in de Noordrand. Dankzij de inrichting en aanleg van het wegennet voor deze trambus zal ook de fietsinfrastructuur op het volledige traject verbeterd worden. Het gaat om 16 kilometer vrije busbanen en meer dan 23 kilometer fietspaden.

Het ringtrambusproject zal het centrum en het station van Vilvoorde dan ook op een comfortabele manier met de fiets en het openbaar vervoer verbinden met het tram- en metronet in Brussel, en met Brussels Airport. Op het Heldenplein worden de rotondes ingeruild voor verkeerslichten, waardoor er ruimte vrij komt voor voetgangers en fietsers, en bijkomend groen. Ook de wegen die aansluiten op het Heldenplein, de woonstraten in Koningslo en de woonwijk Kassei worden grondig vernieuwd. De gemeenteraad zette in maart al het licht op groen.

De voorbereidende werken gingen intussen al van start. Het tracé werd in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd met uitzondering van de passage doorheen het centrum. Op vraag van Open Vld werd nog een alternatief tracé onderzocht dat de ontsluiting van het Woonzorgcentrum Filfurdo en de Watersite zou inhouden. De Ringtrambus zou in dat scenario via de Schaarbeeklei en de Parkstraat het Vilvoords station bereiken in plaats van via de Stationlei.

Nu werd finaal de knoop doorgehakt. De ringtrambus (en later ook de ringtram) zal wel in beide richtingen door de Stationlei rijden tussen de Europabrug en het station. “Voor het autoverkeer wordt de Stationlei wel enkelrichting van het station naar de brug. Er is te weinig plek voor twee rijvakken en dan nog twee vrije busbanen en later trambeddingen. Bij alle andere alternatieven zou het verkeer in het centrum volledig vastlopen doordat de trambus (24 meter lang) een bocht moet nemen naar de Schaarbeeklei en dan naar de Parkstraat. Die is overigens nogal grillig van breedte, wat het technisch ook moeilijk maakt.”

De trambus zal vanaf het station zijn weg vervolgen naar de Hanssenslaan om vervolgens af te slaan naar de Luchthavenlaan en de Woluwelaan te nemen richting luchthaven. “Op termijn is het de bedoeling om aan het station een tweede onderdoorgang te voorzien, zodat de trambus meteen rechtdoor richting Woluwelaan kan.”

In de tweede helft van 2019 start de heraanleg van de Stationlei. “De bouwaanvraag van de Werkvennootschap moet wel voldoen aan bepaalde randvoorwaarden”, aldus Bonte. “Het gaat dan over meer groen, alternatieve parkeerplaatsen en de veiligheid voor verkeer, voetgangers en fietsers die uit de omliggende straten komen.”

Bonte verwacht dat het volledige trambusnet in 2020 operationeel zal zijn. De kosten op Vilvoords grondgebied bedragen een ruwe 40 miljoen euro, maar die worden voor het grootste deel gedragen door Vlaanderen. Bonte hoopt dat de Vlaamse overheid snel middelen vrij maakt voor een echte tram op dit tracĂ©. “Het is aan de hybride trambus om te bewijzen wat hij waard is, maar vervoerspecialisten vertellen mij dat een tram veel aantrekkelijker is voor de reiziger.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise