10 miljoen euro voor sanering van CAT-site

De Vlaamse regering heeft 10 miljoen euro vrijgemaakt voor de noodzakelijke sanering van de CAT-site door OVAM. Vlaams volksvertegenwoordiger en schepen in Vilvoorde Jo De Ro is zeer verheugd met dit nieuws. “Deze sanering is een belangrijke stap in de herontwikkeling van deze site, waar onder andere de herlocalisatie van het ziekenhuis AZ Jan Portaels is voorzien.”

De voormalige parking (met een oppervlakte van 27 ha) van Renault Industrie Belgique nv is hoofdzakelijk gelegen in Vilvoorde aan de Woluwelaan. Een kleiner deel ligt op grondgebied Machelen. Op deze site komen voormalige stortplaatsen voor. Uit door OVAM uitgevoerde onderzoeken blijkt dat de bodem en het grondwater dermate zwaar verontreinigd is dat verdere sanering noodzakelijk is.

Voor deze site is op 20 juli 2012 met de Vlaamse Regering een ‘Brownfieldconvenant’ afgesloten. “In het kader van het genoemde Browfieldconvenant verbond de OVAM er zich toe om ambtshalve alle noodzakelijke maatregelen uit te voeren in toepassing van het Bodemdecreet met betrekking tot de bodemverontreiniging gekoppeld aan het aanwezige stortmateriaal op de percelen die deel uitmaken van de Renaultsite en aanpalende gronden.”

De Vlaamse regering heeft deze ochtend beslist om de nodige financiële middelen te voorzien om de noodzakelijke sanering op korte termijn uit te voeren. Voor de CAT-site te Vilvoorde bedraagt deze budgettaire kost zo’n goede 10 miljoen euro.

Vlaams Volksvertegenwoordiger en schepen Jo De Ro is verheugd over de beslissing en de vooruitgang die hiermee geboekt wordt in het dossier. “ De ontwikkeling van de CAT-site is dan ook belangrijk voor Vilvoorde, aangezien er reeds heel wat plannen zijn op de voormalige parking van Renault. Private en publieke partners willen deze verlaten site ontwikkelen zodat er ruimte komt voor extra woongelegenheden, economische ontwikkeling en heuse zorgsite met onder de bouw van een nieuw ziekenhuis. In het kader van de ontsluiting van de site is onder meer al voorzien dat de Ringtrambus van het Brabantnet over de CAT-site gaat en is de ontwikkeling van een nieuwe Noord-Zuid verbinding tussen de Luchthavenlaan en de Vilvoordelaan voorzien. De sanering door OVAM is echter een eerste noodzakelijk stap. We zijn dan ook zeer verheugd dat de Vlaamse regering dit dossier heeft versneld zodat het stadsbestuur hopelijk in de komende legislatuur de nodige stappen kan zetten samen met de private partners om de CAT-site echt te beginnen ontwikkelen.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise