“Geen gesloten terrassen meer op Grote Markt”

Het nieuwe horecareglement van de stad houdt enkele opmerkelijke ingrepen in. Zo zullen (winter)terrassen in de vorm van vaste gesloten ‘veranda’s’ niet meer toegelaten zijn. De uitbater van brasserie De Koning van Spanje op de Grote Markt – veruit de enige met een dergelijke constructie in de stad – voelt zich geviseerd. “Mij was beloofd dat ik mijn terras na de werken ging mogen terugplaatsen zoals het was.” Ook opvallend: voortaan moet er in de horecazaken tijdens de openingsuren minstens één persoon aanwezig zijn die Nederlands spreekt.

De gemeenteraad heeft zopas het nieuwe horecareglement van de stad goedgekeurd. Terrassen zijn toegelaten van 1 maart tot 30 november. Het college kan hierop uitzonderingen toestaan, bijvoorbeeld voor een winterterras. “Wat we echter niet zullen toelaten op de nieuwe Grote Markt zijn vaste, gesloten constructies”, legt schepen Viviane Schaessens (N-VA) uit. “Een winterterras kan enkel nog bestaan uit windschermen, een zonneluifel en verwarmingselementen.”

Opvallend: de windschermen voor de horecazaken op de Grote Markt zullen aangekocht en geplaatst worden door de stad zelf. “Ze hebben heel wat miserie gehad door de werken dus willen we iets terugdoen.”

Asaf Beyazgül van eetcafé De Koning van Spanje voelt zich echter geviseerd. “Er was mij beloofd dat ik mijn terras in de bestaande vorm ging mogen terugplaatsen. Dat staat hier al jaren zo en het staat ook niemand in de weg. We hebben zelfs al een ontwerp klaar van hoe het er zal uitzien maar ik wil mij gerust aanpassen en dezelfde stijl overnemen van de stad. Ook in steden als Hasselt en Mechelen vind je dit soort constructies terug. Ik heb er goede hoop op dat het in orde komt en dat men zich een beetje redelijk zal tonen. Als het echt niet anders kan ben ik echter bereid om hiervoor naar de rechtbank te stappen.”

“We doen dit zeker niet om hem te viseren”, benadrukt schepen Schaessens. “We willen gewoon een kwalitatieve, harmonieuze invulling van onze vernieuwde Grote Markt. Hij heeft sowieso een van de grootste terrassen.”

Nog een opvallende nieuwigheid: er komt een onderzoek naar de kennis van de Nederlandse taal in de horecazaken. “Tijdens de openingsuren dient er steeds minstens 1 persoon aanwezig te zijn die over een voldoende kennis van het Nederlands beschikt”. “We willen daarmee zorgen dat er een duidelijke communicatie met de politie, brandweer, stadsdiensten en andere officiële instanties in geval van gebeurtenissen die de veiligheid of de openbare orde kunnen bedreigen. Dat was in sommige zaken wel degelijk een probleem. Hoe we dat gaan controleren? We kunnen natuurlijk niet permanent de wacht houden maar de politie en ook de nieuwe handhavingsambtenaar zullen geregeld hun ‘ronde’ doen.”

Eveneens nieuw is dat in de horecazaak een register ter inzage moet liggen met: exploitatievergunning , kansspelvergunning, brandveiligheidsverslag, verzekeringspolis en een lijst van namen van alle feitelijke uitbaters met adres en contactgegevens.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise