Heraanleg Heldenplein zorgt voor onrust

 

Er is nog steeds heel grote onduidelijkheid over de heraanleg van het Heldenplein en de Stationlei voor de komst van de sneltrambus. Buurtbewoners maken zich ongerust want er zouden een 50-tal parkeerplaatsen verdwijnen. Er is ook nog altijd niet beslist over de rijrichting in de Stationlei, die éénrichting wordt. Oppositiepartij CD&V vraagt snel opheldering. Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) worden de knopen de komende weken doorgehakt. Zo lopen momenteel onderhandelingen met de VDAB en RVA om bewonersparkings in te richten ter compensatie.

Op basis van de ‘Projectnota Ringtrambus’ werd in het najaar van 2017 beslist dat de twee rotondes op het Heldenplein zullen vervangen worden door twee kruispunten met slimme verkeerslichten. Met die ingreep wil men vooral iets doen aan de verkeersopstoppingen in het centrum van Vilvoorde. De Stationlei wordt voor auto’s een éénrichtingstraat. Maar er blijft nog altijd onduidelijkheid bestaan over bepaalde aspecten van de heraanleg, en dat maakt buurtbewoners ongerust.

“Door de heraanleg van de Stationlei zullen een groot aantal parkeerplaatsen in die straat verdwijnen”, legt oppositieraadslid Peter Van Kemseke (CD&V) uit. “In de Stationlei en rond de kerk gaat het toch al snel om een kleine 50 plaatsen. Voor de mensen die er wonen of een zaak hebben, is dat geen leuk vooruitzicht. Zij zijn plots hun parkeerplaats kwijt. Ik begrijp dat het stadsbestuur de ondergrondse parking onder de Grote Markt vol wil krijgen, maar ik vind dat er ook parkeerplaatsen moeten komen in de onmiddellijke omgeving. De stad moet daar snel werk van maken, want op dit moment weten de inwoners van niets en dat zorgt voor ongerustheid.”

Daarnaast heeft de stad nog altijd niet beslist over de rijrichting in de Stationlei. “In oktober al ‘zou het snel beslist worden’. Maar de beslissing blijft uit, en daarmee zit het hele trambusdossier vast. Al het studiewerk is verricht. Hoe sneller het stadsbestuur de knoop doorhakt, hoe sneller de mobiliteitsproblemen kunnen worden aangepakt.”

Volgens burgemeester Hans Bonte (sp.a) zullen de knopen de komende weken effectief worden doorgehakt. “We zijn nog in volle onderhandeling met De Lijn en De Werkvennootschap omtrent de laatste tientallen meters van het tracé. Er zijn nog een ganse reeks reeks technische vragen in onderzoek. De rijrichting van de Stationlei bijvoorbeeld waarbij we de pro en contra’s in kaart brengen en bekijken wat nu het best functioneert. Daarvan zal uiteraard ook afhangen hoe we het Heldenplein en de Stationlei zelf inrichten.”
Bonte erkent dat een heraanleg heel wat parkeerplaatsen kan doen sneuvelen. “We willen daar een mouw aan passen. Er zijn onderhandelingen lopende tussen de Lijn en de VDAB op de Witherenstraat en de RVA op de Leopoldstraat om hun parkeerplaatsen als bewonersparking te gebruiken voor en na de werkuren.”

Dan is er nog het tracé van de trambus voorbij het station. “De trambus zal de Luchthavenlaan nemen in afwachting van een ondertunneling van het spoor. We moeten voor een stuk nog stimulaties uitvoeren om te zien of het rode licht dat zich net voor de tunnel onder het spoor bevindt, verplaatst moet worden en of er aanpassingen moeten komen aan de rotonde van De Vuist. Een hele boterham maar we moeten zekerheid hebben dat de trambus vlot zal kunnen passeren. Anders heeft het geen enkel nut.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise