Verkeerslichten in plaats van rotondes?

 

De twee rotondes aan het Heldenplein worden mogelijk vervangen door kruispunten met verkeerslichten. Dat blijkt een serieuze optie in het kader van het onderzoek naar het voorkeurstracé voor de trambus. Die moet tegen 2019 door de regio rijden. Een onderzoek van een studiebureau toont alvast aan dat een herinrichting voor een vlottere verkeersdoorstroming zorgen. Burgemeester Hans Bonte (sp.a) beaamt dat het scenario op tafel ligt. “Maar er zal wel geen formele beslissing genomen worden voor de zomer.”

De Lijn en de Vlaamse administratie zijn momenteel druk bezig met het onderzoek naar het tracé voor de ringtrambus. Die moet vanaf 2019 door onze regio rijden tussen de Heizel en Brussels Airport. In een eigen bedding dan nog. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) investeert 90 miljoen euro om de trambus voor het eerst naar Vlaanderen te halen en pendelaars een alternatief te bieden voor de file. Het tijdstip is cruciaal, want in 2019 starten ook de grootscheepse werken aan de Brusselse Ring.

Eén van de belangrijke knelpunten in Vilvoorde is het Heldenplein. Dat bestaat uit twee kort bij elkaar liggende rotondes waar zowat alle grote invalswegen op uitkomen. Centraal staat het gekende beeldhouwwerk ‘het Paard’ van Rik Poot. “Er liggen verschillende scenario’s op tafel en daar zit ook totale herinrichting bij om zo tot een betere doorstroming te komen”, legt burgemeester Hans Bonte (sp.a) uit.

Het is een feit dat er al jaren dag in dag uit heel wat file staat aan de rotondes in kwestie. “Zelfs los van de trambus moeten we daar dus mogelijk een ingreep overwegen om tot een betere mobiliteit in onze stad te komen. We mogen alleszins niet in een scenario terechtkomen waarbij de ringtrambus evenzeer dreigt stil te staan. De hele stad overhoop halen en onszelf dan toch nog vastrijden: het zou de hele investering totaal zinloos maken.”

“De vraag is hoe we dit gaan aanpakken en of we de rotondes gaan behouden. Volgens een studiebureau zijn lichtengestuurde verkeerslichten beter voor de doorstroming dan de huidige rotondes. Daarmee gaan we terug naar een toestand van jaren terug. Ik heb dat nooit geweten want ik woon hier nog maar 22 jaar in Vilvoorde. Toen verliep het verkeer blijkbaar wel vlotter dan nu, al moet er ook meteen bijgezegd worden dat er destijds natuurlijk ook veel minder verkeer was dan nu… Het staat sowieso al vast dat de heraanleg van het Heldenplein zelf ook al voor heel wat verkeersproblemen zou zorgen.”

De as Heldenplein, Stationlei en dan via een onderdoorgang onder de sporen door is het traject dat de trambus zou volgen door Vilvoorde. “Hoe het ook uitdraait, we verwachten hierin geen formele beslissing voor de zomer…”, aldus nog Bonte die zich in het verleden al sceptisch toonde dat de timing die minister Weyts voor de trambus vooropstelde (2019, red.) gehaald kan worden.

Oppositiepartij CD&V vraagt dat er vooral niet getalmd wordt in het dossier. “Onze stad kampt met enorme mobiliteitsproblemen. De trambus kan een belangrijke rol spelen om die te helpen oplossen”, zegt fractieleider Peter Van Kemseke.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise