Raad van State schorst toewijzing nieuwe parkeerconcessie

De Raad van State heeft de toewijzing van de nieuwe parkeerconcessie aan Apcoa N.V. geschorst. Tijdens de aanbestedingsprocedure bleken fouten gemaakt waardoor de ‘eerlijke mededinging’ niet werd gerespecteerd. Een tegenpartij (Besix park N.V.) diende daarop een klacht in.

De stad moet dus haar huiswerk opnieuw maken. De timing voor de bouw van de ondergrondse parking zou niet in het gedrang komen maar het arrest betekent wel een valse start voor het controversiële bouwproject.

De nieuwe parkeerconcessie met daarin vervat ook de bouw van een ondergrondse parking onder de Grote Markt werd tijdens de gemeenteraad van december 2015 toegewezen aan Apcoa N.V.

Een tegenpartij die zich benadeeld voelde (Besix N.V.) stapte echter bij hoogdringendheid naar de Raad van State. Volgens bevoegde schepen Francine De Prins (Groen) treft de stad geen schuld. “Het gaat erom dat de parkeerfirma zich niet geheel aan de punten en komma’s gehouden heeft met zijn offerte en daar voordeel uit zou gehaald hebben.”

Concreet gaat het erom dat met het oog op de vergelijkbaarheid de inschrijvers maar een enkel percentage (met betrekking tot opbrengstenverdeling, red.) mochten opgeven. Apcoa zou in strijd met het bestek verschillende varianten of scenario’s hebben ingediend. Daardoor zou de ‘eerlijke mededinging’ verstoord zijn.

Het advies van de auditeur was eerder al negatief voor de stad en dit werd nu bevestigd door het arrest van De Raad Van State. De toewijzing aan Apcoa wordt dus opgeschort. De stad moet zijn huiswerk geheel of gedeeltelijk opnieuw maken.

“Daar wordt volgende week op het college over beslist”, zegt De Prins. “Er liggen drie mogelijkheden voor. Ofwel herbeginnen we de procedure van nul, ofwel gunnen we automatisch aan twee of drie. Een derde optie is dat we de drie spelers de kans geven om ons hun beste offerte te geven.”

De Prins wil niet vooruitlopen op de feiten maar 1 de kans lijkt groot dat het optie één of drie wordt. De tweede mogelijkheid is namelijk vragen om nog meer procedures. “De twee andere bedrijven liggen sowieso dicht bij elkaar. En ook Apcoa zal zich niet onbetuigd laten. Het is een lucratieve zaak die parking uitbaten…”, weet De Prins.

De stad maakt zich sterk dat de timing voor de bouw van de ondergrondse parking niet in het gedrang komt. “Normaal is er in april of mei een nieuwe firma aangeduid. De graafwerken voor de put beginnen echter pas in september.”

Wat niet zal gehaald worden is de vooropgestelde datum van 1 maart voor een nieuwe parkeerplan met aangepaste (lees: hogere) tarieven. “De firma moet nog een structuur op poten kunnen zetten en ook de tijd krijgen om parkeerpalen te plaatsen en -folders te maken.”

Daarom werd aan het huidige parkeerbedrijf OPC, waarvan de concessie afliep eind december, gevraagd om de overeenkomst met drie maanden te verlengen. “We hadden het sowieso al een maan verlengd toen we wisten dat er een partij naar de Raad van State zou stappen. Maar nu gaan we die tijd zeker nodig hebben om iemand nieuw aan te duiden.”

Oppositiepartij Vilvocraten, dat zich uitdrukkelijk tegen de parking onder de Grote Markt keert, heeft intussen ook al een klacht ingediend bij de gouverneur tegen de toewijzing aan Apcoa.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise