Archeologisch onderzoek Grote Markt Vilvoorde baart muis

Bij het archeologisch vooronderzoek op de Grote Markt is op het eerste gezicht niets van waarde gevonden, op wat stukken van de funderingsmuur van de historische Lakenhalle na.

Goed nieuws dus want dat zou betekenen dat de timing voor de aanleg van de ondergrondse parking niet in het gedrang komt… De vele diepe proefputten konden al na drie dagen dichtgegooid worden.

De werken voor de ondergrondse parking op de Grote Markt zijn goed en wel begonnen. Op 30 november startte een studiebureau met het archeologisch vooronderzoek.

Er werden proefputten van vier meter op vier meter gegraven op verschillende locaties op de Grote Markt. Deze moesten de onderzoekers meer informatie bezorgen over de aanwezigheid van eventuele archeologische sporen.

Er werd vooral gezocht naar sporen van de Lakenhalle, een gebouw dat in de middeleeuwen een belangrijke functie had. De stad was in de middeleeuwen een belangrijk economisch knooppunt, vooral dankzij de handel in zandsteen en laken.

De gebouwen op en rond de Grote Markt belichaamden die economische en politieke macht. Rond 1800 werd de Lakenhalle echter definitief gesloopt.

Na drie dagen was het onderzoek al afgelopen en werden de putten, die voor veel hinder zorgden, al dichtgegooid. De resultaten lijken bemoedigend voor wie het project op de Grote Markt genegen is.

“Er zijn weliswaar stukken van de funderingsmuur van de Lakenhalle gevonden maar niks dat echt waardevol is”, zegt een opgeluchte schepen van Openbare Werken Katrien Vaes (Open Vld). “We zitten dus nog steeds op schema. Het marktplein ligt er nu wel nog wat modderig bij. We gaan dat opkuisen en dan komt de Spiegeltent erop voor de eindejaarsprogrammatie.”

Aan de hand van het archeologisch vooronderzoek zal nu bepaald worden of er nog bijkomende archeologische opgravingen nodig zijn. “Voor het eigenlijke archeologische onderzoek zijn wel twee maanden uitgetrokken”, gaat Vaes verder.

“Maar als ze nu met ‘de grove borstel’ niets gevonden hebben, lijkt mij het onwaarschijnlijk dat ze bij veel gedetailleerder onderzoek meteen veel meer zullen vinden. Ik spreek uiteraard met twee woorden want alles wordt nu verder bekeken door Onroerend Erfgoed, dat instaat voor de coördinatie. Uiteraard is een waardevolle vondst ook mooi voor onze stad maar wij hopen toch dat er niks speciaal meer tevoorschijn zal komen. De werken zullen sowieso heel wat hinder veroorzaken en het is dan ook onze prioriteit dat de timing zeker niet in het gedrang komt.”

Vilvoorde zal in het voorjaar van 2016 het voorontwerp van de nieuwe Grote Markt bekendmaken. Bedoeling is daarna eerst te starten met de nutswerken om in het najaar definitief van start te gaan met de aanleg van de ondergrondse parking die plaats zal bieden aan circa 200 auto’s. In 2018 zou alles klaar moeten zijn.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise