Nieuwbouw Klim-Op start in maart

Basisschool Klim-Op krijgt eindelijk een nieuwbouw. Niks te vroeg want met 200 kleuters en een lagere school met 360 leerlingen barst Klim-Op uit haar voegen.

In de nieuwbouw komen onder meer tien bijkomende klaslokalen voor de lagere school. Het project zal 5,8 miljoen euro kosten. De werken starten op 16 maart. In het voorjaar van 2017 wordt de nieuwe school in gebruik genomen

Basisschool Klim-Op maakt deel uit van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Deze school omvat een kleuterschool voor 200 kleuters en een lagere school met 360 leerlingen.

De school is gelegen net buiten het commerciĂ«le centrum van de stad Vilvoorde, in de wijk ‘Far West’. Ze is gehuisvest tussen de Hendrik I-lei en de Mechelsesteenweg.

‘Wij zijn op korte tijd enorm gegroeid wat aantal leerlingen betreft’, legt directeur Vincent Geerts uit.

‘Onze school hecht veel belang aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle leerlingen. Hiervoor is ruimte onontbeerlijk. De huidige infrastructuur is momenteel echter te beperkt om de maximale ontplooiing van alle leerlingen te garanderen. De school heeft momenteel een aantal permanente gebouwen en vier tijdelijke containerklassen.’

Klim-Op kreeg de kans om in te stappen in het ‘Scholen van Morgen’-project, een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid en de private sector.

Er werd geopteerd voor een nieuwbouw op een terrein naast de huidige school met op de benedenverdieping een refter met opwarmkeuken, een administratief lokaal, een polyvalente ruimte en een opsplitsbare ruimte voor de lessen lichamelijke opvoeding.

Op de eerste verdieping worden 10 klaslokalen voor de lagere school voorzien, een leraarskamer, burelen en een mediatheek.

‘Dankzij deze multifunctionele en polyvalente ruimtes kan er in de toekomst perfect ingespeeld worden op de noden van de kinderen en de daarop ingespeelde visie van de school rond beweging, creativiteit en informatie- en communicatietechnologieĂ«n.’

‘Op de nieuwe speelplaats zal een groene zone worden voorzien en zal er tevens een speelplek zijn voor de kleinste kleuters. Hierbij gecombineerd komt er een overdekte speelplaats van 143 m2.’

De totale oppervlakte van dit nieuwbouwproject bedraagt 2394 m2 met een open speelplaats van 1557 m2. Na jaren van voorbereidend werk werd het definitieve contract op 22 januari ondertekend. De werken starten op 16 maart. In het voorjaar van 2017 verhuist de school naar het nieuwe gebouw.

In totaal zal de school dan bestaan uit 18 lagere schoolklassen en 9 kleuterklassen. De investeringskost bedraagt 5,8 miljoen euro.  

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise