Nieuw onderwijsgebouw in ‘Het College’ ingehuldigd

In ‘Het College’ in Vilvoorde vond vrijdag de inhuldiging plaats van een nieuw onderwijsgebouw. Het gaat om een vroeger winkelpand dat helemaal werd verbouwd.

Een drietal jaren geleden verwierf het Katholiek Onderwijs Vilvoorde het vroegere winkelpand Electro-King in de Mechelsestraat 13, grenzend aan het schooldomein.

‘Het terrein, 7 are groot omvatte een winkel gelegen aan de straatzijde, een woongedeelte en achterliggend een loods’, legt algemeen directeur Eddy Deknopper uit.

‘De kosten voor aankoop en aansluitende verbouwing werden voor 60 procent gesubsidieerd door het departement Onderwijs. De totale kostprijs van aankoop en verbouwing ramen we op 1,3 miljoen.’

Alles samen omvat het project een oppervlakte van 532 vierkante meter. Er werd veel aandacht besteed aan duurzame bouwtechnieken met onder meer regenwaterrecuperatie en LED-verlichting.

De inhuldiging van het gebouw is nog maar een eerste stap in de vernieuwing en uitbreiding van ‘Het College’.

Er komen namelijk nog ingrijpende bouwwerken in in het kader van het project van de Vlaamse Regering ‘Scholen van Morgen’ aan.

Die gaan van start op 15 maart. In een eerste fase worden de oude fietsenstalling, en het sanitair langs de Spiegelstraat afgebroken. Op deze plaats wordt een twee verdiepingen tellend schoolgebouw opgericht.

‘Omwille van het groeiend aantal leerlingen – de school ziet zich al een paar jaar verplicht een maximumcapaciteit te plaatsen in het eerste jaar – is er een grote nood aan bijkomende lokalen en leslokalen in het College’, aldus De Knopper.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise