'Vilvoorde morst met belastinggeld'

De stad Vilvoorde verkoopt een pand dat nog maar twee jaar geleden werd aangekocht met het oog op een nieuwbouw voor de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.

Die plannen zijn terug in de diepvries gestoken wegens te duur. Volgens de Vilvocraten morst de stad met belastinggeld, gezien op de verkoop zowat 67.000 euro verlies wordt gemaakt.

Tijdens de gemeenteraad keurde de meerderheid de verkoop goed van het pand gelegen aan de Groenstraat 17 goed voor een bedrag van 153.000 euro. De stad had dit pand bij hoogdringendheid aangekocht op 26 juni 2012 voor een bedrag van 195.000 euro, inclusief kosten goed voor een bedrag van ongeveer 220.000 euro.
De aankoop van gebeurde destijds met het oog op de dringende uitbreiding van de Academie die al langer met plaatstekort kampt.

‘Na amper twee jaar komt het stadsbestuur dus tot de vaststelling dat dit pand mogelijk niet geschikt is om de huisvestingsproblemen van de muziekacademie mee te helpen oplossen’, fulmineert Alain Van Hende (Vilvocraten). ‘Waarom kon men zich hiervan niet vergewissen voor de aankoop van dit pand? Dit weggegooid geld had een betere bestemming verdiend.’

‘Uiteindelijk bleek een nieuwbouw voor de Academie onhaalbaar’, reageert burgemeester Hans Bonte (Sp.a). ‘We zouden nog een aantal andere panden moeten kopen en afbreken hebben om een nieuwbouw te kunnen realiseren. Maar hier wordt geen subsidiering meer voor gegeven van hogerhand. Alles gaat naar de gewone scholen. Dus zouden we dit puur op eigen kracht moeten financieren hebben en daar hebben we de middelen niet voor.’

Dat het pand, dat al die jaren leeg stond, nu met verlies terug alweer wordt verkocht, vindt Bonte ‘ambetant’. ‘Het is een spijtige zaak. We hebben het openbaar proberen te verkopen maar daar kwam niemand op af. Uiteindelijk hebben we een bod moeten aanvaarden.’

Volgens Bonte is het plaatstekort in de Academie intussen ook minder acuut. ‘Er is een herschikking gebeurd in het gebouw in de Groenstraat en ook de oude balletzaal in de Bolwerkstraat wordt nu voor een deel gebruikt.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise