Onvrede zit diep bij Akzo Nobel

Verffabricant Akzo Nobel met vestigingen in Vilvoorde en Machelen ging gisteren volledig plat. Alle 450 werknemers legden het werk neer.

Het protest tegen de maatregelen van de federale regering wordt er nog versterkt door een intern conflict over een teruggeschroefde ontslagvergoeding. ‘Na 15 of 16 herstructureringen op 25 jaar is de onzekerheid en bijgevolg ook stakingsbereidheid groot’, zegt vakbondsafgevaardigde Eddy Dewit (ABVV).

Multinational Akzo Nobel doorzwemt al verschillende jaren woelige sociale watertjes. De administratieve zetel bevindt zich in de Gustaaf Levisstraat in Vilvoorde, de productie vindt plaats in de Emanuellaan in Machelen. Voor beide afdelingen ging gisteren het slot erop. Een uitgebreid stakingspiket was aanwezig maar had hoegenaamd geen enkele moeite om werkwilligen buiten te houden.

De achterliggende redenen voor de stakingsactie blijken dan ook niet alleen onvrede over de maatregelen van de federale overheid te zijn.

‘Er zijn opnieuw problemen in het bedrijf’, legt vakbondsafgevaardigde Dewit uit. ‘We zijn meer bepaald nog steeds aan het onderhandelen over de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst, red.) van 2013-2014. Zopas heeft de directie alles wat na 7 maand onderhandelen op tafel lag gewoon weggevaagd.’

Het gaat in concreto over een ontslagpremie die intern al eerder werd overeengekomen.

‘Geen overbodige luxe en een stok achter de deur voor het personeel gelet op het feit dat op die 25 jaar dat ik hier al délégué ben, ik al 15 of 16 herstructureringen heb meegemaakt. Ik hoef er geen tekening bij te maken dat dit een impact heeft op het overblijvende personeel. De onzekerheid is groot. Die opstappremie willen ze nu terugschroeven naar het wettelijk voorziene bedrag. Ze zou bijgevolg liefst 35 procent lager liggen dan vroeger en dat pikken wij niet.’

De manier waarop een en ander gebeurt, heeft dan wel weer rechtstreeks te maken met de algemene sociale onvrede. ‘Het hoeft geen betoog dat in het huidige klimaat bedrijfsleiders zich voor dit soort zaken gesteund voelen door het beleid van deze regering’, aldus Dewit.

De vakbonden riepen een personeelsvergadering bijeen en al snel bleek de bereidwilligheid tot staken heel groot. Met als gevolg dat er gisteren bij Akzo Nobel helemaal niet werd gewerkt. Ook de komende dagen en weken zijn er mogelijk nog acties te verwachten, al zeker komende maandag tijdens de nationale stakingsdag.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise