Europese hulde aan Jean-Luc Dehaene

De Duits-Belgische kunstenares Ulrike Bolenz heeft aan Herman Van Rompuy, voorzitter van de Europese Raad, een portret overhandigd dat ze van wijlen Jean-Luc Dehaene maakte.

Dit gebeurde in aanwezigheid van weduwe Celie Verbeke, zoon Tom Dehaene, gedeputeerde van de provincie Vlaams-Brabant, en dochter Hilde Dehaene.

Een kwarteeuw woont Ulrike Bolenz in Vilvoorde. Doordat ze vooral in het buitenland tentoonstelt, maakte gewezen premier en minister van staat Dehaene pas begin 2014 kennis met haar werk.

Kunstkenner Jean-Luc Dehaene gaf meteen de beslissende aanzet tot een grote tentoonstelling die eind september, na zijn overlijden dus, plaatshad in het kasteel ter Ham in Steenokkerzeel.

Als postume hommage maakte Ulrike Bolenz drie portretten van Jean-Luc Dehaene. Eén ervan werd nu overhandigd aan Herman Van Rompuy, de voorzitter van de Europese Raad, de instelling waarvan Jean-Luc Dehaene ook zelf meer dan zeven jaar lid was.

‘Met mijn geschenk wil ik hulde brengen aan een staatsman die met zijn ervaring, zijn dossierkennis en zijn sterke Europese overtuiging zijn stempel drukte op het Europese integratieproces’, zegt Bolenz.

‘Dit is een buitengewone herinnering’, reageerde Van Rompuy. ‘Het geeft echt de persoonlijkheid weer van Jean-Luc Dehaene. Een mengeling van nadenken en van beslistheid. Je kan dat goed zien in de wijze waarop hij zijn handen houdt en ook in de wijze waarop hij kijkt.’

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise