AZ Portaels doet beroep op 'freelance' spoedartsen

Ook het AZ Jan Portaels (AZJP) ondervindt – net als heel wat andere ziekenhuizen – problemen om voldoende spoedartsen te vinden. ‘Gelukkig kunnen wij beroep doen op zogenaamde freelancers’, legt hoofdarts Kenneth Coenye uit.

‘Dit zijn spoedartsen die in verschillende ziekenhuizen tewerkgesteld zijn, zonder zich aan één van die ziekenhuizen te binden. Hierdoor slaagt de spoedafdeling van het AZJP erin om de uurroosters correct in te vullen. Deze freelancers kunnen natuurlijk vrij makkelijk hun activiteit in ziekenhuis A of B stopzetten, waardoor er opnieuw problemen ontstaan.’

De spoedgevallendienst van het AZJP behandelt per dag een goeie 55 patiënten, of ongeveer 19000 patiënten per jaar.

‘Hier bovenop zijn er drie MUG-interventies per dag. Om het uurrooster van de spoedartsen comfortabel te kunnen invullen, rekening houdend met verlof en dergelijke, zou de dienst op 7,5 voltijdse spoedartsen moeten kunnen beroep doen. Ook vandaag nog ontbreken er binnen het kader echter 2 spoedartsen.’

Het vinden van kwalitatieve spoedartsen blijft dus een probleem. ‘De nieuwe specialisatie kwam er te laat, omdat een groot deel van de oorspronkelijke generatie urgentieartsen nu met pensioen gaat en de opleidingen tot specialist ‘Acute Geneeskunde’ nog onvoldoende mensen oplevert.’

Door het tekort swingen de vergoedingen die aan spoedartsen betaald worden in sommige steden de pan uit. ‘Er ontstaat een soort opbod, want als een arts kan kiezen, dan doet hij hetzelfde werk uiteraard liever voor een hoger inkomen’, aldus nog Coenye.

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise