Extra schoolbanken in Sint Jozefsinstituut

Deze investering kadert in het ‘Masterplan scholenbouw 2.0’ van Ben Weyts waarbij de komende twee jaar voor bijna € 157 miljoen in scholenbouw over heel Vlaanderen geïnvesteerd wordt. “We zetten de inhaalbeweging voor meer en betere schoolinfrastructuur onverminderd verder. Onze kinderen en jongeren hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs op een kwaliteitsvolle plek.” zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). “Heel wat steden en gemeenten worstelen met een veranderende demografie. De nood aan bijkomende schoolcapaciteit vormt daarbij een grote uitdaging. Ook in Ternat is er nood aan extra schoolbanken. De gemeentebevolking groeide de laatste jaren in een snel tempo aan. Het gemeentebestuur zet weinig of geen rem zet op nieuwe bouwprojecten. Door het uitblijven van nieuwe RUP’s open en bebouwde ruimte blijft de bouwwoede ongehinderd aanhouden. Door de vele bouwprojecten die nog in de pipeline zitten zal de nood aan voldoende schoolbanken alleen maar toenemen. Deze 130 extra plaatsen zijn ook niet niets: dit komt overeen met 1 volledige klas per leerjaar in het secundair onderwijs.”

“Als N-VA Ternat zijn wij uiteraard zeer blij met het nieuws dat Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts € 1.620.000 investeert in het St.Jozefsinstituut van Ternat”, klinkt het.

Topartikels bij Goeiedag.be
Meer kort nieuws