Ontwikkelaar laat oog vallen op Dahlialaan

Ternat gaat een toekomstplan opmaken voor het bijna drie hectare grote woonuitbreidingsgebied langs de Dahlialaan in de wijk Den Bos. Een projectontwikkelaar wil het gebied op eigen initiatief verkavelen.

De gemeenteraad van Ternat hield een geanimeerd debat over de vraag van het Brugse bureau Novus Projectontwikkeling om het woonuitbreidingsgebied langs de Dahlialaan te mogen aansnijden.

Novus diende bij de provincie een aanvraag in om het woonuitbreidingsgebied te mogen verkavelen. Het bureau loopt al enkele jaren rond met dat plan. De eigendommen zijn momenteel nog versnipperd over meerdere eigenaars.

Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan uit 2009 behoort het gebied – begrensd door de Dahlialaan, Nieuwbaan en de spoorlijn – tot de gemeentelijke woonreserve die pas ten vroegste na tien jaar mag worden aangesneden.

Het structuurplan koppelt het ‘gebiedsgericht RUP’ ook aan een toekomstvisie voor de aanpalende site Tubes Souples – een bedrijf dat vorig jaar failliet ging – en de voetbalvelden van Sparta Den Bos, die gemeentelijke eigendom zijn.

Voorafname

Op tafel lag echter een voorstel van het schepencollege om enkel voor het woonuitbreidingsgebied een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op te stellen. Novus was zelf bereid om de kosten daarvan te dragen.

‘Kan niet’, zegt oppositieraadslid Gunter Desmet (CD&V). ‘Kosten van RUP’s kunnen nooit verhaald worden op derden. Bovendien lijkt dit te zeer op een voorafname in functie van een private ontwikkelaar.’

Schepen van Ruimtelijke Ordening Armand Van Malderen (LVB) antwoordde dat het wel degelijk de bedoeling is een gemeentelijke visie voor het hele gebied te ontwikkelen. ‘Het opstellen van een RUP is de enige manier om de regie voor het gebied bij ons te nemen. Als we niets doen kan de ontwikkelaar vrij spel krijgen van de provincie’, stelt hij.

Veertig kavels

Op het eerste zicht is sprake van een veertigtal kavels, maar er moet ook rekening worden gehouden met een verplicht percentage sociale woningen.

‘Bovendien is er voor Tubes Souples een planologisch attest aangevraagd voor een woon-, kantoor- en winkelproject’, zegt burgemeester Ronald Parys (LVB). Daarnaast is er nog de problematiek dat de gemeente de concessie met Sparta Den Bos voor de voetbalterreinen nog steeds niet vernieuwde.

Na een eenparig goedgekeurd amendement van Gunter Desmet om de omschrijving van het RUP aan te passen, kon de hele gemeenteraad akkoord gaan met het princiepsakkoord om het RUP op te maken.

RUP dahlialaan 1