Loodsen Naudts en Delcourt geregulariseerd

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Naudts & Delcourt’ in Ternat goedgekeurd.

Hierdoor kunnen het tuinbedrijf Naudts en het brandstoffenbedrijf Delcourt, beiden gelegen in de Meersstraat, hun werkzaamheden behouden.

De bedrijven zijn er al decennia gevestigd, maar ze hebben elk een achterbouw die deels zonevreemd lag.

In 2009 kreeg het bedrijf Tuinwerken gebroeders Naudts via een planologisch attest groen licht voor het behoud van de bestaande activiteiten op de site en voor een bijkomende loods.

In 2011 werd er een planologisch attest afgeleverd voor het brandstoffenbedrijf Delcourt.

‘Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zorgt ervoor dat de planologische bestemming van deze bedrijven nu ook juridisch in orde is en dat de bedrijven er verder uitgebaat kunnen worden’, zegt Julien Dekeyser (Open VLD), gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

‘Voorwaarde is wel dat er voldoende groen als buffer komt.’