ELZ AMALO: aandacht voor mond- en tandzorg

Op het vlak van preventieve mondzorg scoort eerstelijnszone AMALO lager dan het Vlaams Gewest. Data tonen aan dat slechts iets meer dan de helft van onze bevolking minstens twee preventieve contacten had bij de tandarts over een periode van 3 jaar. Uit een bevraging blijkt ook dat de mensen hun bezoek aan de tandarts hebben uitgesteld in de COVID-19 periode. Er is een inhaalbeweging nodig en preventie is hierbij zeer belangrijk. De werkgroep Mondzorg van ELZ AMALO geeft prioriteit aan acties in de leeftijdscategorie 5-17 jaar en ouderen.

Eerstelijnszone AMALO, LOGO, gemeente Opwijk (dienst Welzijn) en welzijnsvereniging OPcura hebben de handen in elkaar geslagen om enkele activiteiten te organiseren rond mond- en tandzorg.

Zo organiseren zij op dinsdag 26 maart een online infosessie rond mondzorg voor ouderen (om 14.30 uur en om 19 uur). Alle geïnteresseerden kunnen zich hiervoor inschrijven via het vermelde telefoonnummer, emailadres of QR-code op de flyer en bijgevolg thuis deze sessie meevolgen.  

Omdat niet alle ouderen al vertrouwd zijn met een online sessie, kunnen zij op dinsdag 26 maart om 14 uur terecht in het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak te Opwijk. Om 14.30 uur wordt daar deze infosessie op groot scherm en in groep vertoond.

Daarnaast valt in het lokaal dienstencentrum Den Hopstaak de reizende tentoonstelling “Cas en Kato hebben verzorgde tanden” te bewonderen op woensdag 20 maart (13 tot 20 uur), op donderdag 21 maart (van 10 tot 20 uur) en op vrijdag 22 maart (van 10 tot 16 uur).

Deze tentoonstelling is een eenvoudige interactieve tentoonstelling rond mondgezondheid. Spelenderwijs wordt mondgezondheid onder de aandacht gebracht: hoe zien onze tanden eruit, welke voeding is het beste, hoe kunnen we goed poetsen,… Met dit project wil men jong en oud aanspreken en de kans geven om deze tentoonstelling te bezoeken.

Deze tentoonstelling komt tot stand in samenwerking met gemeente Opwijk, ELZ AMALO, LM Plus en welzijnsvereniging OPcura. Een aantal Opwijkse scholen heeft al laten weten een bezoekje te zullen brengen aan deze reizende tentoonstelling. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be