UPDATE – Extra maatregelen om wateroverlast te bestrijden. Provinciaal rampenplan blijft van kracht in Vlaams-Brabant.

In Vlaams-Brabant werd door gouverneur Jan Spooren de provinciale fase van het nood- en interventieplan afgekondigd. Het provinciale coördinatiecomité kwam samen om 21.00u om een duidelijk beeld te krijgen van de huidige en nog verwachte wateroverlast. Daarnaast werden de reeds genomen maatregelen besproken, en bekeken welke bijkomende maatregelen nog kunnen genomen worden.

De aanhoudende regenval en de reeds verzadigde bodem zorgen er voor dat op verschillende plaatsen de rivieren buiten hun oevers treden of de waterpeilen tot aan de alarmpeilen reiken. De voornaamste problemen situeren zich in het westen van de provincie in het bekken van de Dender (Bellebeek) en de ruime omgeving van de Grote Molenbeek. Op andere plaatsen in de provincie worden ook hoge waterpeilen waargenomen, maar hier blijft de situatie voorlopig stabiel en verwacht men momenteel geen problemen (Demer, Gete en Velpe). Er waren geen evacuaties nodig en de gevolgen beperken zich momenteel tot materiele schade.

De provinciale waterbeheerders, de Vlaamse Waterweg en de VMM hebben de situatie van in het begin nauw opgevolgd. Ze namen reeds alle mogelijke maatregelen om de wateroverlast zo goed mogelijk te beheersen. De wachtbekkens worden maximaal gevuld en op gecontroleerde wijze weer leeg gemaakt. Zij blijven de situatie nauwgezet opvolgen en staan steeds in contact met de lokale besturen, de diensten van de gouverneur en de waterloopbeheerders. Omwille van de neerslag die morgen verwacht wordt, wordt er morgenvroeg een overleg georganiseerd met enkele burgemeesters en ook het provinciaal coördinatiecomité komt opnieuw samen.

Vooral de beschikbaarheid en bedeling van zandzakjes werd als prioritair beschouwd. Er werden afspraken gemaakt met brandweer, civiele bescherming en het Nationaal Crisiscentrum om extra zandzakken te voorzien voor de meest getroffen gemeenten. Met Fluvius werd overeengekomen om de lichten in de gehele provincie niet te doven gedurende deze nacht en volgende nacht. Dit zal het werk van de hulpdiensten vergemakkelijken, en zal gevaarlijke verkeerssituaties op ondergelopen wegen voorkomen.

Er wordt aan de bevolking gevraagd om steeds de informatiekanalen van de provinciegouverneur, provinciale dienst noodplanning en de lokale besturen goed in de gaten te houden en hun aanbevelingen op te volgen. Het provinciale coördinatiecomité wil de burgers bedanken voor hun geduld terwijl de interventiediensten al het mogelijke doen om de vele oproepen te beantwoorden.

UPDATE _ In kader van de wateroverlast vond er VANDAAG om 9 uur een overleg plaats waar de gouverneur van Vlaams-Brabant Jan Spooren, zijn dienst noodplanning, de waterbeheerders, de burgemeesters en noodplanningscoördinatoren van Liedekerke, Ternat, Affligem, Lennik, Galmaarden, Herne en Londerzeel aan deelnamen. Aansluitend kwam het provinciaal coördinatiecomité onder leiding van de gouverneur om 10 uur samen om de wateroverlast in Vlaams-Brabant te bespreken. Op verschillende plaatsen in de provincie blijf het opletten geblazen.

Topartikels bij Goeiedag.be