Wateroverlast gemeente Opwijk: het blijft opletten!

Ook vandaag woensdag worden door de medewerkers van de technische dienst nog volop zandzakjes gevuld. Gisteren waren zij en de lokale brandweer al de hele dag in de weer om de ellende veroorzaakt door de zware regenval in te perken.

Er waren immers heel wat meldingen van bezorgde inwoners en de vraag om zandzakken te leveren was groot. Probleemgevallen en kritische punten waren onder meer: Kapellebaan (Brabantse beek), Steenweg op Lebbeke (grens), Paddebroeken, Bolstraat, Sint-Paulusbaan, Hulst, Kapenbergweg, Opwijksestraat, Eeksken, Hoeksken, Veldmeer, Broekstraat, Klei (Stambeek), Molenbeekstraat …

“Op sommige plaatsen is het water wat weggetrokken maar we laten de nadarafsluitingen voorlopig staan omdat er nog heel wat regen verwacht wordt,” aldus burgemeester Inez De Coninck. “Wat ons zorgen baart is dat het wachtbekken op Heizijde volledig vol staat. Als dat begint over te lopen zal dat ook voor een opstoot van water kunnen zorgen.

Alle medewerkers volgen nauwlettend de situatie op. Inwoners die dringend nood hebben aan zandzakjes, roepen we op om onze technische dienst te contacteren via het nummer 052-36.51.27 of via het noodnummer van de brandweer: 1722.”

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk