Controles PZ AMOW: Zeventien positieve bestuurders en een snelheidsduivel!

Op donderdag 25 en in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 januari vonden er voor de laatste keer in deze BOB-campagne verkeersacties plaats. Daarbij werden op zes locaties, verspreid over de hele zone, bestuurders gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal werden er 943 ademtesten afgenomen. Daaruit bleek dat maar liefst 98,2% negatief blies!

Daarnaast werden er op 25 januari ook snelheidscontroles uitgevoerd. Daarbij werden op drie locaties 2181 bestuurders gecontroleerd op snelheid. 90,2% hield zich aan de maximumsnelheid!

Bij de controles voor rijden onder invloed legde één bestuurder een positieve speekseltest af. Zeventien bestuurders lieten een positieve ademanalysetest optekenen. Bij zeven bestuurders werd het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen, net zoals bij de positieve speekseltest.

Op donderdag 25 januari werden er naast de controles op rijden onder invloed ook snelheidscontroles gehouden op drie locaties. Op die plaatsen was de maximumsnelheid 50km/u. In totaal werden 2181 bestuurders onderworpen aan een snelheidscontrole. Daarbij werden 214 overtredingen vastgesteld. Dat wil dus zeggen dat 90,2% van de bestuurders zich wel aan de maximumsnelheid hield!

De hoogst gemeten snelheid tijdens de controle bedroeg 92 km/u of liefst 42km/u te snel. Het rijbewijs van de bestuurder werd dan ook onmiddellijk ingetrokken voor een periode van 15 dagen.

Tijdens de controles werden ook enkele andere inbreuken vastgesteld. Daarvoor werden de nodige PV’s opgesteld. Achttien personen droegen geen gordel, drie gebruikten de gsm achter het stuur, twee waren op weg met een vervallen technische keuring en eentje reed zonder rijbewijs.

Een bestuurder had geen rijbewijs op zak en bij het gebruik van het kinderbeveiligingssysteem liepen er zes tegen de lamp. Drie voertuigen werden getakeld, eentje omdat het op het fietspad geparkeerd stond en twee omdat ze niet verzekerd waren. Daarnaast werden er ook twee betekeningen uitgevoerd voor ontzetting van recht tot sturen. (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be