Preventieve toezichtactie “donkere dagen” door het wijkveiligheidsteam van politiezone AMOW

Rond de jaarwisseling durft het nogal eens inbraken regenen. De voorbije dagen was dat al in verschillende gemeenten het geval. Dat is ook de politiezone AMOW niet ontgaan. Het wijkveiligheidsteam, bestaande uit gemeenschapswachten en inspecteurs van de lokale politie, zal tijdens de eindejaarsperiode voor een verhoogde aanwezigheid zorgen. Door extra zichtbaar te zijn in het straatbeeld, zal getracht worden verdachte gedragingen en in het bijzonder inbrekers te ontmoedigen.

De vorige jaren concentreerde deze actie zich in de eerste plaats op winkelstraten bij de start van de koopjesperiode en op het fenomeen gauwdiefstallen. Dit jaar wordt de focus verlegd naar overlastgevoelige plaatsen in de politiezone en het fenomeen inbraken. Verder zullen er tijdens de actie “donkere dagen” ook nuttige tips verspreid worden via de volgende kanalen:

▪ WhatsApp Buurtpreventiegroepen: Wordt lid als inwoner van de officiële WhatsApp Buurtpreventiegroep in uw buurt. Via deze groep kunnen bewoners een oogje in het zeil houden in hun buurt of wijk. Zo kan u samen met ons alert zijn voor verdachte signalen en kunnen onze politiediensten sneller optreden in dergelijke situaties.

Website: Neem zeker ook eens een kijkje op onze website: www.politie.be/5408.

Facebook en Instagram: Volg onze politiezone via Facebook (www.facebook.com/PolitiezoneAMOW/) of Instagram (@politiezone_amow) voor de meest recente tips rond veiligheid.

Wat kan u zelf doen?

▪ Verdachte personen of voertuig gespot? Bel onmiddellijk 101!

Het beste wapen tegen overlast en inbraken is sociale controle. Ziet u verdachte gedragingen of situaties in uw buurt? Aarzel niet en bel het noodnummer 101! Het noodnummer staat rechtstreeks in contact met de ploegen op het terrein. Geen drempelvrees! De politiezone is blij met alle hulp, zelfs wanneer het achteraf vals alarm blijkt te zijn.

▪ Diefstalpreventieadvies

Inwoners van de politiezone kunnen beroep doen op onze diefstalpreventieadviseur. De preventieadviseur komt gratis en vrijblijvend bij de getroffenen langs en gaat na waar er zwakkere punten zijn in de beveiliging. Men krijgt krijgt tips op maat van de woning, waarmee men aan de slag kan om het risico op een inbraak te verminderen. Om een afspraak te maken, kan een e-mail gestuurd worden naar dorien.denijs@police.belgium.eu

Aarzel zeker ook niet om uw wijkinspecteur of gemeenschapswacht aan te spreken wanneer ze op ronde zijn! (eb)

Topartikels bij Goeiedag.be