Het ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant is klaar (bekijk de video)

De provincie Vlaams-Brabant werkt een nieuwe visie uit op de ontwikkeling van wonen, werken en leven in onze provincie. De provincie heeft daarover een ontwerp van het ruimtelijk beleid voor de komende jaren gemaakt. Daar hoort ook een milieueffectenrapport bij.

Wat vind jij hiervan?

Je kan je mening kwijt tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.

Reageren kan op volgende manieren :

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven;
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven);
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs in het gemeentehuis;
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op ruimtevoorvlaamsbrabant.be.

Meer weten? Kom naar de infomarkten op

  • dinsdag 13 december vanaf 13.00 uur in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december vanaf 13.00 uur in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Alle documenten en meer info vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Je kan de documenten ook komen inkijken in het gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).

Introductiefilmpje over het beleidsplan

Topartikels bij Goeiedag.be