Eindelijk knoop doorgehakt voor ‘nieuwe ring’: “Parallelstructuur in zone Zaventem en vier rijstroken in zone Wemmel”

De Vlaamse regering heeft de eerste knopen doorgehakt voor de herinrichting van de ring. Concreet zal de ring in de ‘zone Zaventem’ een parallelstructuur krijgen, waar doorgaand verkeer gescheiden wordt van lokaal verkeer. In de ‘zone Wemmel’, waar de ring minder ruimte inneemt, wordt de doorstroming geoptimaliseerd met een bijkomende vierde rijstrook en worden de op- en afritten aangepakt.

De ingrepen moeten vooral een zege worden voor de duizenden pendelaars die zich elke dag van en naar Brussel verplaatsen en nu al te vaak knarsetandend in de file staan. Daarnaast moet het project ook de leefbaarheid van de inwoners van de rand ten goede komen.

Concreet komt er tussen de E40 in Sint-Stevens-Woluwe en de E19 een parallelstructuur. “Daar zal je dus moeten kiezen”, legt woordvoerder Marijn Struyf van De Werkvennootschap uit. “Wie bijvoorbeeld van Leuven komt en naar de luchthaven moet, kiest in het knooppunt E40/Ring voor de parallelring. Je rijdt dan op de parallelstructuur en komt dan onder meer afrit Henneaulaan tegen. Zo rijd je verder tot aan de afrit naar de A201 en dus naar de luchthaven. Kom je van Leuven en moet je naar Antwerpen, dan kies je in het knooppunt E40/Ring voor de doorgaande ring. Je komt dan geen op- of afritten meer tegen en rijdt rechtstreeks tot aan het volgende grote knooppunt, zijnde de Ring/E19. Daar rijd je dan richting E19 en zo naar Antwerpen. De doorgaande ring zal op drie rijstroken zitten en parallelring – waar de snelheidslimiet 70 km/u zal bedragen – op twee.”

Tussen het viaduct van Vilvoorde en de wisselaar met de A12 verandert er weinig. “We onderzoeken wel of er een vierde rijstrook komt op dit hele stuk, met inbegrip van het viaduct.”

Tussen de A12 en de E40 Groot-Bijgaarden wordt geen parallelstructuur voorzien maar in de zone Wemmel komen wel vier rijstroken. “De op- en afritten worden wel wat anders ingericht. De grootste verschillen zijn dat de Limburg Stirumlaan in Wemmel wordt afgekoppeld en je daar de ring niet meer op- of af- zal kunnen rijden. De Steenweg Op Brussel wordt dan weer een volledig aansluitingscomplex – je kan er nu maar van één kant de ring op. Er komen in deze zone twee grote ecoducten aan het Laarbeekbos: eentje van 90m breed en eentje van 180m breed. De befaamde helling hier gaat er ook uit. Het lengteprofiel passen we ook aan zodat de ring wat lager komt te liggen ten opzichte van het landschap.”

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) reageert opgetogen: “Met het project ‘Werken aan de ring’ stomen we de Ring rond Brussel klaar voor de toekomst. We investeren in een betere doorstroming, meer verkeersveiligheid, groenvoorzieningen en ecologische verbindingen én meer mogelijkheden voor duurzame verplaatsingen door nieuwe openbaar vervoerverbindingen en fietssnelwegen te realiseren.”

Een extra troef is dat de ‘nieuwe ring’ minder ruimte zal innemen dan vandaag. Er komt 88 hectare ruimte vrij en worden meer dan 60 ecologische verbindingen langs over en onder de R0 gerealiseerd. Acht ingekokerde waterlopen worden daarnaast opnieuw opengelegd. Met duizenden kubieke meters extra waterbuffercapaciteit is de omgeving bovendien beter beschermd bij hevige regenval.

Na de zomer volgt een adviesronde bij de betrokken instanties. Daarna wordt het ruimtelijk uitvoeringsplan voorgelegd aan de Vlaamse regering met oog op een voorlopige vaststelling.Daar is ook een openbaar onderzoek aan gekoppeld waarbij ook inwoners uit de streek hun opmerkingen kunnen formuleren. Daarna zal het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief door de Vlaamse regering worden vastgesteld. In 2025 zouden de werken van start moeten gaan.

Voka tevreden

Voka – KvK Vlaams-Brabant en Voka Metropolitan pleit al lang voor actie rond de ring en is tevreden met het voorgestelde scenario. “We roepen de adviserende instanties op om de plannen zoals voorgesteld in het dossier dit najaar goed te keuren en zo ervoor te zorgen dat bedrijven in de noordrand beter bereikbaar zijn en de economische schade door de congestie op de Brusselse Ring krimpt”, zegt gedelegeerd bestuurder Kris Claes. “Een betere bereikbaarheid, die er ook moet komen met voldoende flankerende ingrepen voor ander verkeer, is cruciaal voor bedrijven om werknemers aan boord te krijgen en te houden. In tijden van krapte op de arbeidsmarkt kan een nieuwe ring een groot verschil maken in het vinden van de juiste profielen en de arbeidsmobiliteit bevorderen.”

Topartikels bij Goeiedag.be