Minst schuld in Affligem en Denderleeuw, meest in Ternat en Liedekerke

Gemeentebesturen innen belastingen (een deel van de personenbelasting en de onroerende voorheffing) om inkomsten te hebben om beleid te kunnen voeren. Meestal volstaan die belastinginkomsten echter niet en moeten de gemeenten leningen aangaan. Zo hebben gemeentes vaak miljoenen euro’s aan openstaande leningen. Deel je die bedragen door het aantal inwoners dan kom je aan de schuldgraad per inwoner.

We geven u meteen de cijfers maar let op: een aantal factoren be√Įnvloeden de schuldgraad per inwoner. Vooreerst is er het aantal inwoners van een gemeente. Dilbeek heeft 43.423 inwoners. De totale schuld van Dilbeek (19.540.350 euro) moet dus gedeeld worden door 43.423. Liedekerke heeft 1.397 inwoners. De totale schuld bedraagt 21.033.290 euro maar 1570 euro per inwoner.

Een tweede belangrijke factor is de infrastructuur (lengte en aard van het wegennet, openbare gebouwen, evt. cultuurcetrum, sportfaciliteiten, …). Die vragen belangrijke investeringen die meestal via leningen gefinancierd worden.

Een derde belangrijke factor is de grootte van de inkomsten uit belastingen. Het gemeentelijk aandeel in de personenbelasting bedraagt voor Dilbeek 9.741.880 euro (2019). Voor Liedekerke 2.622.194 (2019). Dat heeft uiteraard te maken met het gemiddelde inkomen van zijn inwoners: 66.665 in Dilbeek, 55.791 in Liedekerke.

En nu de cijfers (2021) voor een aantal gemeenten uit onze regio: openstaande schuld per inwoner.

Affligem                              495

Asse                                      1.348

Denderleeuw                   432

Dilbeek                                450

Grimbergen                       948

Liedekerke                         1.570

Meise                                   891

Merchtem                          774

Ninove                                 305

Opwijk                                 1.356

Ternat                                 1.438

Vilvoorde                            590

Topartikels bij Goeiedag.be