Aantal fietsdiefstallen hoog in Merchtem, laag in Opwijk en stabiel in Asse

In 2019 werden in Merchtem niet minder dan 72 fietsen gestolen. Dat waren er meer dan dubbel zoveel als tien jaar eerder. In 2009 werden in Merchtem 34 fietsen ontvreemd. ‘Hotspot’ blijft het station waar geregeld fietsen verdwijnen. In Opwijk nam het aantal fietsdiefstellen dan weer met 13% af in tien jaar tijd (van 61 naar 53). In Asse steeg het aantal fietsdiefstallen in tien jaar tijd lichtjes van 72 naar 76 (een stijging met iets meer dan 5%).

Asse (2,3) zit (wat het aantal fietsdiefstallen per 100 inwoners betreft) onder het Vlaamse gemiddelde. Opwijk zit precies op het Vlaams gemiddelde (3,6) maar Merchtem zit er met 4,3 dan weer gevoelig boven.

Wat woninginbraken betreft ligt de situatie anders. In Merchtem is het aantal inbraken per jaar in tien jaar tijd meer dan gehalveerd (van 72 in 2009 tot 33 in 2019). Ook in Asse vertoont het aantal woninginbraken (of pogingen daartoe) een dalende trend (van 266 naar 159, of een daling met 40%). Enkel in Opwijk steeg het aantal woninginbraken van 29 (2009) naar 38 (2019). Dat is een stijging van 31%.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk