Opwijk en Merchtem gaan voor meer bos

Met de steun van projectsubsidies Groene Rand willen de gemeenten Opwijk en Merchtem werk maken van meer en beter toegankelijke bossen. Groene Rand verdeelt 3,5 miljoen aan steun over projecten in de Groene Rand rond Brussel. Niet alleen gemeentebesturen maar ook verengingen als Natuurpunt kwamen in aanmerking voor de subsidie.

Groene Rand betaalt tot de helft van de aankoopprijs van een terrein (tot 60% als het terrein zal bebost worden) en tot 80% van de werken voor een groene en toegankelijke inrichting. Er werden 24 projecten voor de subsidie (editie 2020) weerhouden, die in totaal 3,5 miljoen euro financiële steun krijgen. Alle initiatiefnemers krijgen nu een jaar de tijd om hun project op starten. Vanaf die opstart hebben ze drie jaar tijd om hun project ook echt uit te voeren.

Opwijk koopt 8 hectare weiland aan de rand van het Broevinkbos met het oog op bosuitbreiding. Een verbindingspad zorgt op termijn voor een toegankelijk wandelparcours in dit boscomplex.

Merchtem gaat 2 bossen nabij de kern van Brussegem natuurlijk inrichten en koopt een bosje van 80 are aan als rustplek. De inrichting van de buurtweg richting Romeinse Baan zorgt voor een nieuwe recreatieve verbinding. Het bosje aan de Drinkeling wordt verdubbeld dankzij een uitbreiding van 1,6 hectare en voor recreanten ingericht.

Foto: Broevink bos in Opwijk.

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk