Parkeerverbod op til na aanhoudende sluikstorten in bedrijvenzone Cargovil

In bedrijvenzone Cargovil hebben sluikstorters de berm over een afstand van enkele honderden meters alweer bezaaid met allerlei soorten afval. Burgemeester Hans Bonte wil drastisch ingrijpen door een parkeerverbod voor vrachtwagens in te stellen. Ook de plaatsing van ANPR-camera’s aan de toegangswegen, zodat vrachtwagens maar een bepaald tijdsframe in de zone mogen toeven, wordt momenteel onderzocht.

De sluikstortproblematiek heeft de bedrijvenzone Cargovil al langer in zijn greep maar wat er momenteel weer allemaal langs de kant ligt, tart alle verbeelding. Over een afstand van honderden meters hebben sluikstorters haast een clandestien containerpark gecreëerd. Dat afval is onder meer afkomstig van vrachtwagenchauffeurs, die er soms dagenlang langs de kant van de weg staan. Maar omdat de zone, die op grondgebied Vilvoorde, Grimbergen en Zemst ligt, er zo vuil bij ligt, worden ook andere sluikstorters aangetrokken.

“De situatie is er verschrikkelijk”, reageert Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A). “We zijn daarover vanuit de stad in een overleg met de vzw Cargovil die instaat voor het beheer van de zone. Mijn conclusie is dat je dat maar onder controle gaat krijgen als je al die vrachtwagens daar weg krijgt. Nu hebben we zowat de indruk dat Cargovil het verzamelpunt is van vrachtwagens die elders in de regio geen plek meer vinden. Op elke tijdstip van de dag staat de parkeerstrook daar vol met trucks en containers en dat creëert een muur waarachter vanalles ongemerkt gestort kan worden. Omdat het niet de stad of intercommunale Incovo is die de bevoegd is maar het Vlaams Gewest duurt de opruiming ook steevast langer.”

Het geduld van Bonte is op. “We moeten daar dringend paal en perk aan stellen en ik vrees dat we inderdaad drastische maatregelen nodig gaan hebben. Ik overweeg een globaal parkeerverbod in te voeren vanuit de filosofie dat de bedrijven zelf oplossingen moeten bieden voor het stockeren en het langparkeren van vrachtwagens. Wetende dat het daar één grote logistieke zone is, is dat uiteraard niet zo evident. De bedrijvenzones zijn vandaag zo ingericht dat er niet veel reserveruimte meer over is. Maar ik overweeg het toch te doen.”

Er wordt wel nog een alternatief onderzocht. “Samen met de politiediensten en de vzw bekijken we of er eventueel elektronische poorten met ANPR-camera’s kunnen komen aan de twee grote toegangswegen tot de zone. Zodanig dat vrachtwagens maar een beperkte tijd ter plekke kunnen blijven voor het laden of lossen . Er zijn al succesvolle dergelijke experimenten elders in Vlaanderen. Bij het binnen- en buitenrijden wordt dan de nummerplaat gefilmd en via een geautomatiseerd systeem wordt dit bijgehouden. Wie langer dan de vooropgestelde tijd in de zone blijft, krijgt een boete.”

Populair in editie Vilvoorde-Grimbergen-Meise