Bijna 10.000 inbreuken tegen corona maatregelen. Politiediensten zetten extra coronaploegen in tijdens eindejaarsperiode.

Provincie gouverneur Jan Spooren werkt nauw samen met parket en politie om de handhaving van de coronamaatregelen in Vlaams-Brabant in goede banen te leiden. Daartoe wordt regelmatig overleg gepleegd. Ook inspectiediensten en arbeidsauditeurs worden uitgenodigd. Die focussen op de naleving van de coronamaatregelen in bedrijven en handelszaken. Er  werd beslist om de bestaande samenwerkingen tijdens de komende weken uit te breiden met een gezamenlijke gecoördineerde actie op provinciaal vlak.

“Tijdens de voorbije maanden hebben onze politiediensten in Vlaams-Brabant steeds een handhavingsstrategie gehanteerd waar, naast sensibilisering, steeds meer verbaliserend werd opgetreden”, zegt provinciegouverneur Jan Spooren. “Er werd unaniem beslist om deze strengere en kordate aanpak ook tijdens de eindejaarperiode onverminderd verder te zetten. Er worden ‘coronaploegen’ ingezet in onze politiezones, om zeer specifiek over de naleving van de maatregelen te waken. Waar nodig levert de federale politie ondersteuning aan de lokale politiezones, om extra controleploegen op het terrein te brengen. De aanpak van de coronacrisis blijft prioritair voor onze politie, en bijgevolg worden hierin de nodige mensen en middelen geïnvesteerd. Het blijft vanzelfsprekend ook cruciaal om bij alle handhavingsacties de wettelijke kaders strikt te respecteren”.

Dat er wordt opgetreden, blijkt ook uit de cijfers. Sinds het begin van de coronacrisis tot en met 30 november zijn in Vlaams-Brabant 9.998 inbreuken vastgesteld tegen de coronamaatregelen.
De meest voorkomende inbreuken zijn die rond de niet-naleving van het samenscholings-verbod (40,5%) en de niet-naleving van het verplaatsingsverbod (22,3%). Inbreuken op de mondmaskerplicht maken 9% uit.

Het openbaar ministerie geeft de hoogste prioriteit aan de vervolging van inbreuken tegen de coronamaatregelen. Zowel in parket Leuven als in parket Halle-Vilvoorde gaat men effectief aan de slag met de vaststellingen van de politiediensten. 

Op dinsdag 22 december plant de gouverneur een overleg met alle burgemeesters van Vlaams-Brabant, om met hen een stand van zaken op te maken over de verschillende aspecten van het coronabeleid. Hier zal ook specifiek worden stilgestaan bij de handhaving van de maatregelen tijdens de eindejaarperiode.

Topartikels bij Goeiedag.be