Cijfers aantal overlijdens 2020. In november 30% hoger dan verwacht

De maandelijkse sterftecijfers vertoonden een duidelijke stijging van het aantal overlijdens tijdens de maanden maart en april van 2020. In april werd een piek bereikt met 8.388 overlijdens. In mei en juni was er sprake van een daling, gevolgd door een stijging in juli en augustus. In september daalden de sterftecijfers opnieuw, maar in oktober en november was er weer sprake van een duidelijke stijging van het aantal overlijdens. In november werden er 6.884 overlijdens geteld. Het gaat om voorlopige cijfers over het totaal aantal overlijdens voor alle doodsoorzaken samen, niet enkel overlijdens als gevolg van Covid-19.

Het aantal overlijdens lag in april 2020 veel hoger dan het aantal overlijdens dat normaal voor die maand kan worden verwacht (5.436). Dat wijst op oversterfte. Het verwachte aantal overlijdens is gebaseerd op de gemiddelde sterfte per maand in de jaren 2015-2019, met een aanpassing voor de bevolkingsgroei en wijzigingen in samenstelling van de bevolking naar leeftijd en geslacht.

In juni en juli 2020 waren er minder overlijdens dan verwacht. In augustus lag het aantal overlijdens, waarschijnlijk mede door de hittegolf in die maand, 13% hoger dan het verwachte aantal. In september waren er minder overlijdens dan verwacht, terwijl er in oktober opnieuw iets meer waren dan verwacht. In november lag het waargenomen aantal overlijdens 30% hoger dan wat er voor die maand verwacht werd.

Topartikels bij Goeiedag.be