Laatste grote fase herinrichting Assesteenweg in Ternat start maandag

Op maandag 11 mei start de derde en laatste fase van de herinrichtingswerken op de Assesteenweg (N285). Ter hoogte van het noordelijke op- en afrittencomplex van de E40 worden de riolering en het wegdek vernieuwd en legt de aannemer een nieuw fiets- en voetpad aan.

Fase 3 situeert zich ter hoogte van kruispunt Assesteenweg met op- en afrit ten noorden van E40. Nadat er de afgelopen weken gewerkt werd aan de op- en afrit ten zuiden van de E40 verplaatsen de werken zich naar het kruispunt ten noorden van de E40, waar de oprit richting Gent en de afrit vanuit Brussel aansluiten op de Assesteenweg. Eerst vinden er rioleringswerken plaats en wordt de zone op de Assesteenweg (N285) tussen de Essenestraat en Café/frituur Transport, in de rijrichting van Ternat, afgewerkt. Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, wordt er vier weken lang gewerkt met tijdelijke verkeerslichten en moet het verkeer op de Assesteenweg beurtelings langs de werfzone rijden. Nadien worden de tijdelijke verkeerslichten weggenomen en werkt de aannemer tot eind juni gefaseerd verder aan het kruispunt.

Afrit afgesloten

De afrit vanuit Brussel wordt vanaf maandag 11 mei, om 2 uur ‘s nachts, volledig afgesloten. Verkeer op de E40 vanuit Brussel met bestemming Ternat, rijdt verder tot aan het op- en afrittencomplex in Affligem (19a) en maakt een keerbeweging. Om verdere verkeershinder te beperken, besliste Wegen en Verkeer om de oprit richting Gent tijdens deze laatste fase van de werken open te houden. In de huidige planning geldt de verkeerssituatie, waarbij de afrit afgesloten is en de oprit bereikbaar blijft, tot eind juni.

Topartikels bij Goeiedag.be