Gewone consultaties OLV Ziekenhuis Asse hervat

Vanaf maandag is het OLV ziekenhuis gestart met een geleidelijke hervatting van de activiteiten voor niet-coronapatiënten. Omdat er opnieuw meer consultaties zijn, stond er maandagochtend even een file.

Het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis startte maandag 4 mei met de eerste fase in het plan voor een geleidelijke hervatting van de activiteiten voor niet-COVID-19-patiënten. “De voorbije weken werden bepaalde afdelingen en diensten tijdelijk gesloten opdat de nodige mensen en middelen zouden ingezet kunnen worden de behandeling van COVID-19-patiënten. Hoewel tele- en videoconsultaties vaak een oplossing boden, bleek toch dat vele patiënten hun noodzakelijke medische zorg niet langer kunnen uitstellen”, zegt hoofdarts dr. Wim Jorissen.

Op Campus Asse worden vanaf 4 mei eveneens alle raadplegingen hervat en worden drie operatiezalen, het nieuwe dagziekenhuis en verpleegeenheid AS04 (met 31 bedden C/Heelkunde en D/Interne) opnieuw in werking gesteld. Dit is tevens de dag waarop een aantal lokalen, na grondige verbouwingen, in gebruik worden genomen.

“Dankzij grondige voorbereidingen staan wij paraat om vanaf maandag terug een bredere groep van patiënten in de meest veilige omstandigheden te helpen”

“In deze eerste fase wordt een geleidelijke hervatting van de medische activiteiten ingezet. Enerzijds moeten we de nodige mensen, middelen en infrastructuur blijven inzetten voor de COVID-19-patiënten. Anderzijds kunnen we onmogelijk alle uitgestelde afspraken meteen inhalen en toch de voorschriften voor social distancing respecteren. Daarom heeft het OLV Ziekenhuis aan alle medische diensten de vraag gesteld om een selectie van patiënten te maken voor wie ze de komende twee weken binnen de hun toegemeten capaciteit een afspraak kunnen maken. Het ligt voor de hand dat deze selectie wordt gemaakt op basis van de medische dringendheid en noodzakelijkheid”, klinkt het.

Basisregels

Het OLV Ziekenhuis stelde dan ook enkele basisregels op om alles vlot te laten verlopen. Had u een afspraak maar werd die geannuleerd? Neem dan zelf géén contact op; onze diensten gaan u zelf contacteren om een nieuwe datum vast te leggen.Had u een afspraak en werd deze nog niet geannuleerd? Dan blijft deze gewoon plaatsvinden. Onze diensten zullen u contacteren als deze op een ander uur dient plaats te grijpen of indien deze afspraak vervangen wordt door een teleconsultatie. Had u geen afspraak maar bent u in behandeling bij een OLV-arts? Neem dan telefonisch contact op om de voortzetting van uw behandeling te bespreken.Bent u geconfronteerd met een nieuw medisch probleem, contacteer dan uw huisarts om u te verwijzen naar onze Spoeddienst, of neem contact op met de betrokken medische dienst van het OLV Ziekenhuis.

Topartikels bij Goeiedag.be