“Het welbevinden van de kinderen is onze grootste zorg”

Als alles goed gaat mogen ‘binnenkort’ ook lagere school kinderen opnieuw naar school. Ook in de basisscholen wordt dus druk gewerkt om alles op tijd én volgens de voorschriften in orde te brengen. Het wordt voor alle betrokkenen: directie, leerkrachten, leerlingen en ouders een hele aanpassing. Wij legden Jo De Wolf, directeur van GO De Duizendpootrakkers in Opwijk, een aantal vragen voor. Zijn antwoorden gelden grotendeels voor alle basisscholen die in hetzelfde coronaschuitje zitten.

Hoe heeft een directeur de dagen van de lock down doorgebracht? In welke zin is je job in die paar weken veranderd?

De lockdown was een donderslag bij heldere hemel. Het sluitingsmoment van de scholen was onwezenlijk. Op vrijdag 13 maart heb ik zelf de kinderen aan de schoolpoort nog een laatste “Tot binnenkort” toegeroepen. Je blijft dan alleen achter in een “leeg” kinderloos gebouw.

Op maandag zijn we dan opgestart zonder kinderen maar wel met een grote groep volwassenen. De lessen waren geschorst voor de leerlingen maar elk personeelslid bleef uiteraard doorwerken.

Van dag op dag word je crisismanager, 24/24, 7/7. Weekends, schooldag, paasvakantie…, geen onderscheid meer tussen de dagen. Doorgaan non-stop. Plots wordt ook je rol als sociaal werker, vertrouwenspersoon sterk geactiveerd. Angst, onzekerheid, verdriet… Je moet leerkrachten en ouders gerust stellen dat alles goed komt.

Kinderen… stellen ze het in elk gezin wel goed de komende weken? Kunnen we toch contact houden met deze ouders? Hoe gaan de kinderen emotioneel door deze periode geraken?
En dan voor, na en tussendoor talloze overlegmomenten via videoconference – Teams – Smartschool – Zoom. De WhatsApp groepjes leverden gerust 40 berichtjes per uur van zeven uur ’s morgens tot negen uur ‘s avonds. Al deze media waren quasi nieuw en ongekend. Ondertussen spelen we hiermee.
Talloze vergaderingen in de gemeente, met het schoolteam, in de scholengemeenschap, in de scholengroep, met de pedagogische begeleidingsdienst… Na elke vergadering, nieuwe richtlijnen, nieuwe plannen opstellen, de oude in de vuilnisbak gooien en iedereen blijvend informeren.
Ondertussen draaide de school verder. Mensen uit de keuken, de poets, de klusjesman, de opvang… moeten taken toebedeeld krijgen. De grote lenteschoonmaak, kleine klussen, grote klussen,… Er werd doorgewerkt met man en macht.
Als directeur ben je steeds verantwoordelijk voor de communicatie op school, maar plotseling wordt dit wel een heel belangrijk item binnen je job. Eerlijk, duidelijk, transparant en frequent een bericht toesturen naar de ouders en naar de teamleden is een noodzaak geworden.
Om deze crisiscirkel te doorbreken heb ik dan voor mezelf twee dagen pauze ingelast. En op een corona-vriendelijke wijze heb ik, samen met mijn administratief medewerker, de paashaas een handje toegestoken en alle kinderen thuis persoonlijk de paaseitjes gebracht die op school waren achtergelaten door de paashaas. De leuke berichtjes van de ouders en de lachende gezichtjes van de kinderen in de verte hebben tussentijds de nodige energie gegeven om er weer in te vliegen. Op zo’n momenten kijk je echt weer uit naar de dag dat de schoolpoort weer open mag!
Als directeur zie je verschillende componenten. De hardwerkende leerkrachten die van ’s morgens tot ’s avonds aan de computer zitten om websites, zoom-filmpjes, you tube-filmpjes, werkbundels, correctiesleutels te maken… Maar er zijn ook ouders die zich in alle bochten wringen om de kinderen zo goed als mogelijk te begeleiden in deze periode van technische werkloosheid of thuiswerk. Iedereen werkt buiten zijn of haar comfortzone. Vandaar ook mijn bijzonder waardering voor zowel de leerkrachten en de ouders die de voorbije en komende periode hebben doorworsteld.

Welke maatregelen zal de school treffen als de leerlingen opnieuw mogen komen?

Ook hier zijn de richtlijnen nog steeds in de maak en wisselen ze dag na dag. Er was een draaiboek gemaakt voor de heropstart maar dit wordt momenteel herwerkt en zal pas begin mei beschikbaar zijn. Dus begin mei… weer tijd maken om een nieuw schooleigen plan op te stellen.
Momenteel worden volgende maatregelen voorop geschoven – maar alles kan nog veranderen.
* glijdende starturen van de klassen onderling
* bij het binnen komen van de school – opname temperatuur – ontsmetten van de handen
* geen speelplaatsmoment, maar rechtstreeks naar de eigen klas
* klasgroepen van 12 leerlingen en 1 leerkracht op wel afgebakende tijdstippen in de week (
* gescheiden recreatiemomenten per klasgroep
* mondmaskers voor de leerkrachten en plexiglaswanden in het secretariaat
* onthaaldag gericht op het welbevinden met pedagogische activiteiten – lesjes rond afstand, hygiëne, omgaan met elkaar

* alle externe klasactiviteiten zijn geannuleerd tot eind juni (zwemmen, toneel, dierentuin,….)
* geen derden meer op het schooldomein, zelfs ouders blijven buiten het schooldomein
Maar wat vandaag vast ligt, kan morgen anders zijn. We wachten geduldig op de richtlijnen van het departement onderwijs en we bekijken wat mogelijk is of niet mogelijk is voor onze school. Veiligheid en gezondheid is hierbij prioritair.

Hoe denk je dat het staat met mogelijke leerachterstand van bijvoorbeeld leerlingen van het eerste studiejaar?

In eerste instantie baart het welbevinden van de kinderen ons de grootste zorg. De angst voor het virus dat je niet kan zien, de gewijzigde leefomgeving, de rare afspraken op school, het gemis aan sociaal contact in de familie,… Dit moet eerst een plaats kunnen krijgen in het hoofd van een kind om dan pas over te kunnen gaan tot leren.
De mogelijke leerachterstand… dat zal voor gans Vlaanderen gelijk zijn. Ikzelf maak me daar eigenlijk niet zo druk om. Geef de leerkrachten de ruimte, de vrijheid en de nodige tijd en dit komt in orde. De kinderen zijn in Vlaanderen wat dat betreft in goede professionele handen. Aandacht voor het welbevinden van de kinderen, dat is nu prioritair.
Is er in het eerste leerjaar nog een rekensommetje of een zinsconstructie niet gekend? Geef zowel ons als de kinderen de tijd en we lossen dit op. Hier mag iedereen op zijn twee oren slapen! We nemen op 1 september de draad op waar we eind juni gaan eindigen.

Zijn er voor de zesde klassers nog examens gepland?

Eindtoetsen worden niet meer voorzien. We gaan de kinderen beoordelen op de kennis en het werk dat ze de voorgaande periode hebben geleverd. Tussendoor gaan er uiteraard nog kleine toetsmomenten komen, maar we gaan geen tijd meer verspillen aan de grote eindtoetsen. Onze onderwijstijd nu optimaal gebruiken is de boodschap.

Wat denk je van het feit dat de kleuters (nog) niet mogen komen?

Dit is een hele zware beslissing. Bij vele ouders staat ook het water aan de lippen. Sommige ouders willen dat we ook de kleuters voorzien van het nodige werk, de nodige taakjes om hen thuis een volledige dag te laten werken. Maar dit kan en mag je niet verwachten van een kleuter. Een kleuter heeft de nodige aandacht en begeleiding nodig van een volwassene. Daarom is het ook nodig dat zij een volledige dag worden begeleid en voorzien van allerlei doe-activiteiten en geen pc-spelletjes noch werkblaadjes.

Persoonlijk vind ik het dus bijzonder jammer dat de kleuters nog niet kunnen / mogen heropstarten. Je kan er uiteraard de vereiste social distancing niet vrijwaren, dat is juist. De beslissing vanuit de veiligheidsraad is me in deze zin ook niet echt duidelijk. Kinderdagverblijven mogen blijven draaien en kleuterklassen moeten dan weer dicht maar de kleuters kunnen wel terecht in de opvang… Persoonlijk vind ik de kleutergroep, de moeilijkste groep om thuis te begeleiden in combinatie met thuiswerk. Wij krijgen van onze ouders continu de seinen dat dit een onbegonnen zaak is.

Zijn er belangrijke evenementen van de school die moesten geschrapt worden?

We hebben alles geschrapt tot eind juni. Ons totaalspektakel; waar we normaal twee maanden aan werken met 240 acteurs, 3 voorstellingen en meer dan 1200 toeschouwers werd geannuleerd voor de eerste keer sinds het ontstaan van onze basisschool!
Maar gezondheid primeert en hopelijk komen er nog vele jaren waar we samen uitbundig het leven kunnen vieren. Wellicht zal onze omgang met elkaar voor en na de corona-tijd er lichtjes anders uitzien.

Foto: Jo De Wolf (helemaal rechts op de foto) met het team van De Duizendpootrakkers

Topartikels bij Goeiedag.be