530 PV’s tegen inbreuken corona maatregelen

Sinds de invoering van de coronamaatregelen op 13 maart 2020 heeft het parket Halle-Vilvoorde reeds 530 dossiers geopend wegens overtreding van de richtlijnen, meer bepaald: 325 PV’s lastens meerderjarigen, 35 PV’s lastens minderjarigen, 170 PV’s waarin een OMS (Onmiddellijke Minnelijke Schikking) door de politie werd opgelegd.

Het parket Halle-Vilvoorde zal streng optreden tegen overtreders van de coronamaatregelen (zoals omschreven in de artikelen 1, 5 en 8 van het Ministerieel Besluit van 13 maart 2020 dat achtereenvolgens werd opgeheven door de Ministeriële Besluiten van 18 en 23 maart 2020. Het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 werd gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 24 maart 2020).

Ter herinnering, artikel 1 heeft betrekking op de sluiting van handels- en horecazaken, artikel 5 op het samenscholingsverbod en artikel 8 op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen. In Halle-Vilvoorde hebben de meeste inbreuken betrekking op de artikelen 5 en 8.

De sensibiliseringsfase ligt reeds lang achter ons en de bevolking is intussen zeer goed op de hoogte van de ernst van de situatie en van de opgelegde maatregelen. Wie nu nog de richtlijnen overtreedt, wordt dus geacht dat bewust en kwaadwillig te doen.

Tegen alle overtreders zal PV worden opgesteld waarna een OMS door de politie of een MS (Minnelijke Schikking) door het parket zal worden opgelegd. De bedragen van de minnelijke schikkingen zijn 250 EUR voor een particulier en 750 EUR voor een rechtspersoon. Er wordt geen (O)MS opgelegd aan minderjarige overtreders. Het parket zal een aangepaste reactie hanteren voor elke minderjarige overtreder.

In geval van niet-betaling, geen betaling binnen de voorziene termijn of geen volledige betaling van de minnelijke schikking wordt er overgegaan tot rechtstreekse dagvaarding. De personen die reeds antecedenten hebben op het vlak van het niet-naleven van de coronamaatregelen zullen onmiddellijk gedagvaard worden. Alle gedagvaarde dossiers zullen worden vastgesteld op themazittingen op nog te bepalen data.

In geval van andere inbreuken zoals het bewust spuwen, niezen of hoesten naar andere personen zal een apart PV worden opgesteld dat, naargelang de context, aanleiding zal geven tot een strengere MS, een rechtstreekse dagvaarding of een voorleiding bij de onderzoeksrechter met oog op het verkrijgen van een aanhoudingsbevel.

Topartikels bij Goeiedag.be