Supporters Eendracht roeren zich in overname

De VZW Supporters Eendracht Aalst zet in een open brief aan de stad het schepencollege en bij uitbreiding de gemeenteraad onder druk. De supporters willen dat het stadsbestuur zich engageert om de club te redden.

Er zijn momenteel gesprekken opgestart met de investeerder maar die gaf al te kennen dat hij van de stad geld verwacht. De extra druk maakt er de situatie niet eenvoudiger op. De supporters willen echter iedere kans grijpen hun club te redden.

“Men zegt vaak dat Aalst een stad is “vol riezje en krakiejl”, maar – net zoals het huidige stadsbestuur bewijst – het is enkel dankzij samenwerking dat onze geliefde stad er kan op vooruit gaan. We hopen dan ook dat de nieuwe clubleiders kunnen rekenen op de stad, liefst zelfs over alle partijgrenzen heen, om samen een nieuwe toekomst uit te tekenen voor de club. Eendracht Aalst is immers, samen met Okapi Aalstar en carnaval, de beste ambassadeur van onze stad. Daar mag wat tegenover staan. ”

“De VZW Supporters Eendracht Aalst heeft de voorbije maanden en jaren al een aantal keren rond de tafel gezeten met het Aalsterse stadsbestuur. We wilden de stad tijdens die momenten vooral duidelijk maken dat een locatiestudie voor een nieuw stadion cruciaal is voor de toekomst van Eendracht Aalst. We stelden de stad ook een intentieverklaring voor die stad en VZW gezamenlijk zouden ondertekenen en waarin beide partijen beloofden er altijd alles aan te doen om de eigenheid van Eendracht te bewaren (logo, clubkleuren, spelend in Aalst, aandacht voor de Aalsterse jeugd). Tijdens ons onderhoud dd. 27 oktober 2015 bleek dat de stad de idee van een intentieverklaring zeer genegen was.”

“Na een supportersmars in september 2014 beloofde burgemeester Christoph D’Haese plechtig dat een locatiestudie zou uitgevoerd worden, maar vandaag, anderhalf jaar na deze mars, staat dit dossier nog nergens. Als stadsbestuur wilde u geen zaken meer doen met een onbetrouwbare partner als Frank De Roose, een visie die we absoluut begrijpen maar ook een beetje betreuren omdat ondertussen kostbare tijd verloren ging voor onze club.”

“Het argument van de onbetrouwbare partner is na het verdwijnen van Frank De Roose echter niet meer van tel. De VZW Supporters Eendracht Aalst meent dat er nu geen enkele reden meer is om die locatiestudie niet op te starten. We roepen de stad dan ook om hier snel werk van te maken.”