Supporters Eendracht Aalst weigeren zitje in bestuur

De vzw rond de supporters van Eendracht Aalst weigert toe te treden tot de Raad van Bestuur van de club. Dat is verrassend omdat toch steeds meer inspraak werd gevraagd en ze zo meer op het beleid van de club konden wegen.

‘Na rijp beraad heeft de vzw Supporters Eendracht Aalst beslist dat ze uiteindelijk niet wenst in te gaan op de piste om toe te treden tot de Raad van Bestuur van voetbalclub SC Eendracht Aalst’, zegt woordvoerder Lieven Van den Bogaerd.

‘De voornaamste reden is het niet naleven van de intentieverklaring door de clubvoorzitter, een document dat door alle betrokken partijen (vzw, voorzitter van de club en de voltallige Raad van Bestuur) werd goedgekeurd en wat door de vzw Supporters Eendracht Aalst steeds uitdrukkelijk naar voor werd geschoven als fundament voor een goede verstandhouding en samenwerking.’

De supporters verwijten de voorzitter dus woordbreuk. ‘Als gevolg hiervan zal de vzw via haar twee supportersvertegenwoordigers vanuit de Algemene Vergadering trachten om controle te blijven uitoefenen op de werking van de club en het gevoerde beleid, voor zover dat enigszins mogelijk is’, aldus nog het officiĂ«le standpunt.

Positief is wel dat de supporters nu zelf op zoek gaan naar een oplossing voor de club.