De Roose or not De Roose

De Eendracht supporters mogen beslissen over de toekomst van hun club en zeggen wat er met de voorzitter moet gebeuren. Eendracht Aalst blijft verder strijden voor het behoud in tweede klasse, eerder werd al bekendgemaakt dat via burgerlijke weg zal geprobeerd worden toch te starten in tweede, er werd nu duchtig vergaderd binnen de top van de club.

De Algemene Vergadering van vzw SC Eendracht Aalst heeft in haar vergadering van 19 mei het vertrouwen bevestigd in de Raad van Bestuur en haar voorzitter Frank De Roose.

Ondanks deze positieve vertrouwensstemming stelt voorzitter Frank De Roose zijn functie als voorzitter gedurende een periode van twee weken (tot 4 juni) ter beschikking om de supporters toe te laten een oplossing aan te reiken die de goedkeuring van de Algemene Vergadering wegdraagt.

Eerstdaags belegt de supportersafgevaardigde een afspraak tussen de supporters en het bestuur teneinde de supporters in te lichten over hetgeen op de Algemene Vergadering werd besproken enerzijds en anderzijds om hun voorstellen te aanhoren.