Opwijk doet opnieuw mee aan Vlaams Kampioenschap Tegelwippen

Het Vlaamse Kampioenschap Tegelwippen 2024 is begonnen! Doel van de wedstrijd: zoveel mogelijk tegels uitbreken en vervangen door groen.

“Wij gaan opnieuw de uitdaging aan. Als we tegels vervangen door gras, bloemen, bomen en geveltuinen, dan maken we Vlaanderen klimaatbestendig, aantrekkelijker voor dieren en nuttige insecten, koeler op warme dagen en ook veel mooier!” aldus Schepen van Leefmilieu Johan Deleu (N-VA).

Ook Tuincenter Lissens (Steenweg op Lebbeke 14 – Opwijk) engageert zich op verschillende vlakken opnieuw voor deze actie. Lissens schenkt aan elke aangemelde tegelwipper een bon van € 35 voor de aankoop van een geschikte buitenplant. Om hiervoor in aanmerking te komen, is het nodig zich aan te melden bij de milieudienst.

“De gemeente Opwijk zorgt met haar tegeltaxi voor de gratis ophaling van steenpuin aan huis tijdens de duur van de actie. We roepen onze inwoners op om mee te doen. Breek in jouw voor-, achter- of geveltuin tegels of een andere soort verharding uit. Registreer dit vóór 1 november 2024 op https://vk-tegelwippen.be en je maakt kans op een prijzenpakket en eeuwige roem als ‘tegelwipper van de maand’,“ vervolgt Deleu.

Nóg leuker is tegelwippen met je buurt of wijk. Leer je buren kennen, wissel materiaal uit en koop plantjes in bulk. Ambassadeurs Bartel Van Riet en Tine Embrechts beamen: samen tegelwippen is plezant!

Overzicht gemeentelijke subsidies en initiatieven:

• Ontharden en vergroenen van voortuinen

• Aanleg/aanplant (+ onderhoud) van kleine landschapselementen, ook voor de aanplant van

inheemse loofbomen

• Gratis aanleg van straatgeveltuintjes

Foto bij artikel © Departement Omgeving

(eb)