Oproep kandidaturen cultuurprijs Opwijk

Wie wint dit jaar de cultuurprijs? Vorig jaar ging die naar Griet Van Buggenhout en 50 jaar Zomerhappening van en door Nijdrop. Daar wordt nu een opvolger voor gezocht.

De cultuurprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon, een organisatie, een koor, een orkest, een gemeenschap of een vereniging, die bindingen heeft met Opwijk en die in de laatste jaren de meest opmerkelijke prestatie geleverd heeft op cultureel vlak.

De kandidatuur wordt voorgedragen door een derde persoon of vereniging die als argumentatie een motivatie opmaakt waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor de cultuurprijs.

Indien er meerdere kandidaturen voorgedragen worden, kunnen naast de laureaat nog nominaties en/of eervolle vermeldingen uitgereikt worden.

De kandidatuur wordt onder gesloten omslag, tegen ontvangstbewijs, afgegeven bij de cultuurdienst in het gemeenschapscentrum Hof ten Hemelrijk, uiterlijk op 15 juni 2024 om 16 uur.

De laureaat wordt verkozen door de Adviescommissie Cultuur en Toerisme. De laureaat en de eventueel genomineerden en eervolle vermeldingen worden bekend gemaakt tijdens de 11-juliviering.

(eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk