Fietspad Verlorenkostbaan plechtig ingehuldigd

Burgemeester, schepenen en buren wandelden, zonder begeleiding van de aangekondigde Harmonie De Volherding, het nieuwe fietspad langs de kant van de pare huisnummers van de Verlorenkostbaan, in. Wij deden dat per fiets en het bolt lekker.

Schepen van Openbare Werken, William Engels (Open VLD), was terecht fier op deze realisatie, dat bleek ook uit zijn speech. “De kiem werd gelegd in 2021 bij ons voorstel voor het aanleggen van fiets- en voetpaden rond Dorp. In de Verlorenkostbaan lag al een fietspad langs de onpare huisnummers en nu hebben we de andere kant aangepakt.

De bomen die plaats moesten ruimen komen terug, deels aan de asverschuivingen en deels voor het vergroenen van de dorpskern even verderop.

Door de vele hoge snelheidsklachten hebben we, ondanks dat de straat al zone 30 is, er twee asverschuivingen aan toegevoegd die voor een remmend effect moeten zorgen. Ook aan de verbetering van de schoolveiligheid hebben we gedacht.

In totaal werd er 605 meter extra fiets- en voetpaden aangelegd. Hier hangt een kostenplaatje aan van 370.000 euro, waarvan na aftrok van de verkregen subsidies het gemeentelijk aandeel, 195.000 euro bedraagt. De werken werden uitgevoerd door de Opwijkse firma Van Lembergen. Ook de groendienst van de gemeente droeg hier haar steentje bij,” besloot Engels. (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk