Volle ‘Keet’ voor lanceringsfeestje samen1745

Dikke ambiance in de Keet! Zo zou men het feestje kunnen omschrijven dat samen1745, de nieuwe politieke beweging in Opwijk, bouwde in het tot ontmoetingsplaats omgetunede treinstation. Zelfs het schepencollege en burgemeester De Coninck kwam een kijkje nemen.

Bij samen1745 blikte men alvast heel tevreden terug op die eerste nieuwjaarsreceptie op zaterdag 21 januari. “Voor zo’n nieuwe beweging is het vooraf moeilijk in te schatten hoeveel volk je mag verwachten, maar het stationsgebouw zat afgeladen vol,” klonk het bij samen1745. “Naast de grote opkomst deden ook de hartverwarmende commentaren enorm deugd. Er hing een positieve sfeer in de lucht, we hebben onze start zeker niet gemist.”

Nu de geboorte van samen1745 gevierd is, gaat de nieuwe beweging dit voorjaar inhoudelijk aan de slag met thematafels. “We doen dit rond volgende onderwerpen: welzijn, zorg en samenleven; klimaat, milieu en energie; mobiliteit; wonen en ruimtelijke ordening en ten slotte jeugd, verengingsleven en sport. Bij deze denkoefening – die later zal gebruikt worden om het verkiezingsprogramma uit te werken – betrekken we graag zo veel mogelijk geïnteresseerden. Wie graag mee denkt stuurt best een mailtje naar hallo@samen1745.be “ (eb)

Topartikels editie Asse-Merchtem-Opwijk